Sosiaalipalvelujen valvonta

Omavalvonta

Valvonnan tärkein muoto on palveluiden omavalvonta. Omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että palvelun tuottaja itse valvoo palvelunsa laatua. Sitä varten jokainen yksikkö laatii  omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on yleisesti asiakkaiden luettavissa toimintayksikössä sekä verkkosivuilla.

Säkylän kunnan sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat löytyvät sivun alalaidasta.

Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonta

Säännöllisellä valvonnalla varmistetaan, että yksityisten palveluntarjoajien palvelut ovat laadukkaita ja täyttävät lain edellytykset.

Valvonnalla seuraamme kunnan omien palveluiden, ostopalveluiden ja palveluseteleillä tuotettujen palveluiden laatua ja turvallisuutta. Valvontaa teemme seuraavasti:
• Ennakolta varmistetaan ennen varsinaisen toiminnan aloittamista, että palvelu järjestetään asianmukaisesti, esimerkiksi henkilöstö on koulutettua ja toimitilat ovat asialliset.
• Toiminnan käynnistyttyä suunnitelmallisella valvonnalla varmistetaan, että palveluiden laatu pysyy ilmoitetulla tasolla. Tämä varmistetaan mm. määräaikaisilla tarkastuskäynneillä ja vuosittaisilla tuottajien yhteistapaamisilla.
• Mikäli toiminnassa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Valvonnasta vastaavien kanssa selvitetään, miten ongelmat pääsivät syntymään ja miten varmistetaan, ettei jatkossa tapahdu vastaavia tapauksia. Yhdessä sovitaan myös siitä, miten tilanteen korjaantumista seurataan.

Ohessa linkki, josta löydät tarvittavat lomakkeet: https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelut-perheasian-sovittelu

Tavoitteena toimiva yhteistyö
Sosiaalipalveluita tuotamme sekä omana toimintana että yksityisiltä palveluntuottajilta ostamalla.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontatiimi

Valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja

Hallintopäällikkö Heli Salo-Kivinen

050 5171 022

Perhekeskuksen päällikkö Anna Kivimäki

044 7328 159

Sosiaali- ja terveysjohtaja Taina Juvonen

044 4575 300