Perhetyö

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Säkylän kunnassa sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on tarkoitettu sosiaalihuollon asiakkaana oleville perheille.

Perhe ohjautuu perhetyöhön yhteydenoton ja tämän pohjalta tehdyn palvelutarpeen arvioinnin pohjalta.

Perhetyö on perheelle maksutonta.

Perhepalvelut p. 044 280 7215