Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tarjoavat lujan pohjan kuntalaisten hyvälle elämälle. Kunta vastaa riittävien peruspalveluiden järjestämisestä Säkylässä. Palveluiden järjestämisessä korostamme palvelun käyttäjän näkökulmaa, ja se myös ohjaa palvelun laadun arviointia. Meille on tärkeää että, palvelu tai hoito on riittävän vaikuttavaa. Kannustamme kuntalaisia myös aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Terveys on tärkeä asia. Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi panostamme aktiivisesti ennaltaehkäisevään palvelutarjontaan.

Perhepalvelut

Ensijainen yhteydenotto: sosiaaliohjaaja Miisa Voutilainen

044 2807 215

Sosiaaliohjaaja Miisa Voutilainen

044 2807 215
  • Sosiaaliohjaaja, sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun tarpeen arviointi, lastensuojelun tehostettu perhetyö

Sosiaalityöntekijä Elina Suominen, sij. Kirsi Savolainen 31.12.2022 saakka

044 4386 721
  • Sosiaalityöntekijä, sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastensuojelun tarpeen arviointi
  • Vastuukuraattori
  • puhelinaika arkisin klo 9.15-10

Perheneuvoja Päivi Tikka

044 7328 080
  • Perheneuvoja, kasvatus- ja perheneuvonta, avioerotyöskentely, vanhemmuudentuki, MIM-havainnointi, perhe-, pari ja yksilöterapia

Psykologi Reetta Parvikko

050 594 3528
  • Psykologi, kasvatus- ja perheneuvonta, alle kouluikäisten lasten psykologiset tutkimukset, MIM havainnointi

Perhetyöntekijä Mirva Jalonen

044 3701 017
  • Perhetyöntekijä, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö , valvotut tapaamiset, tukihenkilötyö, nepsyvalmennus (lapset ja nuoret), ryhmätoiminta

Perhetyönohjaaja Jenni Toivonen

044 4575 263
  • Osa-aikainen perhetyönohjaaja (3 pv/vk) , lastensuojelun tehostettu perhetyö ja tukihenkilötoiminta, valvotut tapaamiset

Perhetyönohjaaja Sari Helppolainen

044 732 8123
  • Perhetyönohjaaja, lastensuojelun tehostettu perhetyö, tukihenkilötoiminta, valvotut tapaamiset

Perhetyönohjaaja Henna Rosenholm

044 7328 166
  • Perhetyönohjaaja, perhetyö ja tehostettu perhetyö, valvotut tapaamiset, tukihenkilötyö, nepsyvalmennus perheille (lapset ja nuoret), ryhmätoiminta