Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005, omaishoitolaki) mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuesta antaa lisätietoa palveluohjaaja Taina Vehmanen

Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja toimintaohjeet

Ikääntyvien palveluohjaus

Palveluohjaaja Taina Vehmanen

044 7328 120

Kuntouttava päivätoiminta
Omaishoidon tuki

Pirjo Virtanen

050 5374 817

Ikääntyvien neuvoston sihteeri
Perhehoidon yhteyshenkilö