Sosiaali- ja terveyspalvelut

Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tarjoavat lujan pohjan kuntalaisten hyvälle elämälle. Kunta vastaa riittävien peruspalveluiden järjestämisestä Säkylässä.

Palveluiden laatu ja kehittäminen tärkeää

Palveluiden järjestämisessä korostamme palvelun käyttäjän näkökulmaa, ja se myös ohjaa palvelun laadun arviointia. Meille on tärkeää että, että palvelu tai hoito on riittävän vaikuttavaa. Kannustamme kuntalaisia myös aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Terveys on tärkeä asia.

Väestön ikääntyminen kasvattaa vanhusten- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeita ja kysyntää ensi vuosikymmenellä. Tämä edellyttää meiltä kotihoidon, avohoidon ja perusterveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistä riittävän joustavaksi. Meidän tulee luoda myös riittävästi vaihtoehtoisia palvelujärjestelmiä.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi panostamme aktiivisesti ennaltaehkäisevään palvelutarjontaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen vaatii toimivaa kuntien välistä yhteistyötä. Tietotekniikan sovellukset sekä markkinaehtoisuuden voimistuminen mahdollistavat uudentyyppisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen osana sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Perusturvan hallinto

Osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Perusturvajohtaja, vs Susanna Holmlund

044 4575 231
 • toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
 • perusturvalautakunnan esittelijä
 • ylilääkäri, vt

Johtava sosiaalityöntekijä Johanna Ahokas

044 5241 235
 • toimii esimiehenä sosiaalityö- ja toimeentuloturva tehtäväalueella (sosiaalityö- ja taloudellinen tuki, perhetyö) ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Vammaispalvelujen koordinaattori Sanna Vähä-Vahe

044 7328 159
 • toimii esimiehenä vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Vanhuspalveluiden koordinaattori Armi Kreivilä

044 7328 123
 • toimii  ikäneuvolan esimiehenä ja johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Hallintopalvelusihteeri Sirpa Salo

044 7328 115
 • asiakaspalvelu
 • hallinnon valmistelutehtävät
 • perusturvalautakunnan sihteeri

Hallintopalvelusihteeri Soile Tuominen

044 4386 643
 • asiakaspalvelu
 • laskutukset
 • välitystilit