Sosiaali- ja terveyspalvelut

Laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tarjoavat lujan pohjan kuntalaisten hyvälle elämälle. Kunta vastaa riittävien peruspalveluiden järjestämisestä Säkylässä.

Palveluiden laatu ja kehittäminen tärkeää

Palveluiden järjestämisessä korostamme palvelun käyttäjän näkökulmaa, ja se myös ohjaa palvelun laadun arviointia. Meille on tärkeää että, että palvelu tai hoito on riittävän vaikuttavaa. Kannustamme kuntalaisia myös aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Terveys on tärkeä asia.

Väestön ikääntyminen kasvattaa vanhusten- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeita ja kysyntää ensi vuosikymmenellä. Tämä edellyttää meiltä kotihoidon, avohoidon ja perusterveydenhuollon palvelurakenteen kehittämistä riittävän joustavaksi. Meidän tulee luoda myös riittävästi vaihtoehtoisia palvelujärjestelmiä.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi panostamme aktiivisesti ennaltaehkäisevään palvelutarjontaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeiden ja resurssien yhteensovittaminen vaatii toimivaa kuntien välistä yhteistyötä. Tietotekniikan sovellukset sekä markkinaehtoisuuden voimistuminen mahdollistavat uudentyyppisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisen osana sosiaali- ja terveysalan palveluja.

Perusturvan hallinto

Osoite

Rantatie 268
27800 Säkylä

Sähköposti

Perusturvajohtaja Johanna Ahokas

044 4575 300
  • toimialajohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
  • perusturvalautakunnan esittelijä

Ylilääkäri, Susanna Holmlund

044 4575 231
  • esimies avoterveydenhuollossa
  • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Vammaispalvelupäällikkö Sanna Vähä-Vahe

044 7328 159
  • esimies vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon tehtäväalueella (toimintakeskus, asuntola Sinisiipi, sosiaalityö-/ohjaus, kuntoutusohjaus, muu vammaistyö)
  • johtaa, koordinoi ja kehittää toimintaa tehtäväalueellaan

Hallintopalvelusihteeri Sirpa Salo

044 7328 115
  • asiakaspalvelu
  • perusturvatoimialan hallinnon ja talouden valmistelutehtävät
  • perusturvalautakunnan sihteeri