Viemärilaitoksen taksa, hinnat ja maksut

Säkylän kunnan viemärilaitoksen liittymisperusteet, liittymis- ja käyttömaksut

Jätevesimaksu käsittää liittymismaksun ja käyttömaksun.
Liittymismaksun määräämisen perusteena on kiinteistön rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan summa.

Jos tontin tai rakennuspaikan pinta-ala ylittää omakotikiinteistön osalta rakennusten kerrosalan viisinkertaisen määrän, rivitalokiinteistön osalta rakennusten kerrosalan kolminkertaisen määrän ja muiden kiinteistöjen osalta rakennusten kerrosalan kaksinkertaisen määrän, ei sanotun määrän ylittävää osaa oteta huomioon liittymismaksua määrättäessä.

Mikäli kiinteistön rakennettu kerrosala taikka tontin tai rakennuspaikan 1 ja 2 momentin mukaan huomioon otettava pinta-ala myöhemmin suurenee, on liittymismaksua suoritettava lisäystä vastaava määrä. Lisäyksestä ei kuitenkaan kanneta liittymismaksua, ellei perusteiden muutosta ole vähintään kymmenen prosenttia alkuperäisistä perusteista.

Liittymismaksu on 1,62 euroa (alv 0 %) ja 2,009 euroa (sis. alv 24 %) rakennusten kerrosalan ja tontin tai rakennuspaikan pinta-alan yhteenlasketun määrän kultakin täydeltä neliömetriltä.

Käyttömaksu on 2,60 euroa (sis. alv 24 %) kultakin kiinteistön käyttämältä vesikuutiometriltä vesilaitoksen toteaman tai muulla tavoin mitatun vedenkulutuksen mukaisesti.

Viemärilaitoksen liittymismaksu

esimerkkilaskelma

AO-tontti 1200 m2
Rakennuksen kerrosala   180 m2
5 x kerrosala (180 m2)=   900 m2
Tontin pinta-alaksi otetaan   900 m2
Lisätään kerrosala   180 m2
Yht. 1080 m2

Liittymismaksu 1080 m2 x 1,62 €/m2 = 1.749,60 € (alv 0 %), 2.168,76 € (sis. alv 24 %)