Satakunnan pelastuslaitos

Pelastuslaitos suorittaa pelastus- ja sammutustehtäviä, öljyvahinkojen torjuntatehtäviä sekä ylläpitää näiden ja niihin rinnastettavien tehtävien torjuntavalmiuksia ja myöskin väestön suojaamiseksi suuronnettomuustapausten ja poikkeusolojen varalta tarvittavia torjuntatoimenpiteitä ja valmiuksia. Lisäksi pelastuslaitos suorittaa lakisääteisiä palotarkastuksia sekä antaa opastusta ja neuvontaa rakennusten henkilö- ja paloturvallisuusasioissa ja suorittaa tähän liittyen alaansa kuuluvaa valistustyötä. Pelastuslaitoksen vastuulla on myös yksityisen liikkeenharjoittajan suorittama nuohoustyön valvonta ja ohjaus.

Yhteystiedot:
Satakunnan pelastuslaitos/Säkylän toimipiste
Palomiehentie 2, 27800 Säkylä
p. 02-8670564, fax 02-8671206
www.satapelastus.fi

Päivystävä palomestari 044-7017353
Aluepalomestari Harri Salonen 044-7017363

Yleinen hätänumero 112 (Hätäkeskus)