Kunnan alueella olevat valtion tiet

Tien virallinen nimi Kunnan osoitejärjestelmän mukainen nimi
Maantie 204 Lieto-Eura Säkyläntie
Maantie 213 Ypäjä-Säkylä

(Pyhäjoen risteyksessä Virttaan ja Loimaan suuntaan johtava tie)

Virttaantie
Maantie 212 Huittinen-Säkylä

(Eritasoliittymältä Huittisten suuntaan johtava tie)

Vuorenmaantie
Maantie 210

(Yläneeltä HInnerjoelle johtava tie)

Hinnerjoen tie
Mustakorven paikallistie 12702

Virttaantien oikaisusta sivuun jäänyt tienosa

Korventie
Takasuon paikallistie 12701

(Korventieltä Sydänmaan koululle johtava tie

Sydänmaantie
Pyhäjoen paikallistie  12699

(Pyhäjoen kylän läpi johtava tie)

Pyhäjoentie
Rantalan paikallistie 12692

(Eritasoliittymältä Sorkkilan risteyksen kautta Pyhäjoen risteykseen)

Turuntie
Leppähiukan paikallistie 12694

(Turuntieltä Virttaanteille johtava tie)

Leppähiukantie
Huovinrinteen paikallistie 12693

(Turuntieltä Sorkkilan risteyksestä Vuorenmaantielle johtava tie)

Huovinrinteentie
Huovinrinteen paikallistie 12693

(Vuorenmaantieltä Köyliön Kankaanpään kylään johtava tie)

Kattilakorventie
Säkylän paikallistie 12691

(Eritasoliittymältä taajaman läpi Luvalahdelle ja Euraan johtava tie)

Rantatie
Kärväselän paikallistie 12709

(Turku-Huittinen tieltä Riittiöön johtava tie)

Harjuntaustantie
Harjun paikallistie 12705

(Virttaantieltä Juvankosken kautta Kantatie 41:lle johtava tie)

Harjuntie
Kuljunkulman-Juvankosken paikallistie 12571

(Virttaantieltä Juvankosken kautta Tourulaan johtava tie)

Juvankoskentie
Karhusuon paikallistie 12686

(Rantatieltä Lännen Tehtaiden ohi Säkyläntielle)

Torotie
Karhusuon paikallistie 12686

(Rantatieltä Karhusuon koulun ohi Köyliön Huhdinkylään)

Murronlähteentie
Luvalahti-Köyliö yhdystie 2111

(Säkyläntieltä Luvalahdelta Köyliön Kepolaan johtava tie)

Hallavaarantie
Säkylä-Peipohja yhdystie 2140

(Säkyläntieltä Köörnummesta Köyliön Kepolaan johtava tie)

Peipohjantie
Sivarin paikallistie 12688

(Rantatieltä Tekkalan risteyksestä Säkyläntielle)

Sivarintie
Vuorenmaa-Säkylä yhdystie 2044

(Säkyläntieltä Köyliön Kankaanpäähän ja Vuorenmaahan johtava tie)

Kuninkaanlähteentie