Rakennustietojen päivitys

Säkylän kunnassa on nyt tammikuussa alkamassa kiinteistö- ja rakennusrekisterien päivitys. Päivitys tehdään vertaamalla kunnan, Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) sekä verottajan tietoja Säkylän rakennuskannasta.

Tarkastustyö aloitetaan sähköisellä ristiinajolla näiden kolmen toimijan rekistereistä. Jos esimerkiksi verottajan tiedot poikkeavat kunnan tiedoista, lähtee kiinteistön omistajalle asiasta kyselylomake puutteellisten tietojen korjaamiseksi. Rekistereistä kokonaan puuttuvat rakennukset ja rakennusten laajennukset rekisteröidään.

Tarvittaessa kyselyjä täydennetään kiinteistöön tehtävillä tarkastus- ja mittauskäynneillä. Tarkastustyö tehdään porrastetusti eri alueille. Maastoselvityksissä pyritään tarkastamaan ensin ne alueet, joissa virheitä ja puutteita on kunnan alueella eniten.

Kiinteistöittäin tehtävän inventoinnin tarkoitus on huolehtia kunnan velvollisuudesta rekisteritietojen oikeellisuudesta ja saattaa rakennusten kerrosalat, ikä ja varustetaso verottajan tietoon. Kunnan tekemä tarkastus ei kuitenkaan vapauta verovelvollisen tarkistamis- ja ilmoittamisvelvollisuutta Verohallinnolle. Puuttuvien rakennusten lisäksi ongelmana rekistereissä on usein rakennusten ominaisuustietojen virheellisyys ja puutteellisuus.

Päivityksen avulla varaudutaan jo tuleviin uudistuksiin kiinteistöverotuksessa. Projektin tavoitteena on yhtenäistää ja korjata eri rekisterien tiedot sekä varmistaa näin kiinteistönomistajien tasapuolinen kohtelu.

Tiedot kiinteistön puuttuvista rakennuksista / rakennelmista tai muista muutoksista voi ilmoittaa rakennustietojen ilmoituslomakkeella. Pyydämme ilmoittamaan kaikki ne rakennukset, joissa yli 160 cm korkeaa tilaa on vähintään 8 m2.

Yhteystiedot
Sari Lahti (osa-aikaisesti ajalla 19.10.2020–28.2.2021)
Projekti-insinööri (kiinteistötietojen tarkastaja)
matkapuhelin 0440 235 807
sari.lahti[at]sakyla.fi

Liitteet

Rakennustietojen ilmoituslomake