Kaavamerkinnät

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistusmaisen takia Ympäristöministeriön asetus maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä annettiin 31.3.2000 ja se tuli voimaan 1.5.2000. Asetuksella kumottiin vuodelta 1959 peräisin oleva kaavamerkintäpäätös siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Seuraavista linkeistä on nähtävissä kaavamerkinnät, joita tullaan käyttämään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla laadituissa kaavoissa. Voimassa olevissa kaavoissa merkinnät säilyvät entisen kaltaisina.

Asetus kaavamerkinnöistä (PDF)
Asemakaavamerkinnät (PDF)
Yleiskaavamerkinnät (PDF)
Maakuntakaavamerkinnät (PDF)

Vanhat linkit eivät johda mihinkään? https://www.sakyla.fi/fi/tekniset-palvelut/kaavoitus/kaavamerkinn%C3%A4t