Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat varataan sähköisesti eAsioinnin kautta 13.12.2021 alkaen. Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattujen tuntien määrää ja todellista käytettyä hoitoaikaa. Varhaiskasvatuksen työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien varaamat hoitoajat ja näin ollen tietävät, milloin kukin lapsi on paikalla. Tämä helpottaa toiminnan järjestämistä sekä henkilöstöresurssin ja ruokapalvelun suunnittelua.

Hoitoaikojen sähköisessä ilmoittamisessa sovittuja käytänteitä:
• Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan.
• Huomioi, että aina torstaisin kello 12:00 sulkeutuu tulevaa viikkoa seuraavan viikon hoitoajat (esim. viikolla 1 sulkeutuu viikko 3).
• Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7:00-16:30).
• Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:
* Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
* Ennalta ilmoitettu poissaolo = muut poissaolot (esim. lomat, jotka eivät täytä ennalta ilmoitetun poissaolon määritelmää)

• Vuorohoidossa viikonloppuisin ilmoitetaan vain hoidontarve, ei poissaoloa.
• Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ole yhteydessä päivähoitoyksikköön.

Siirry tästä sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen
Ohje huoltajille: sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen


Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Melina Evala

050 4086234

Perhepäivähoito

Päiväkodin johtaja Suvi Elo

044 457 5286

Tuulimyllyn päiväkoti, Tuulimyllyntie ja Pastorintie
Kankaanpään ryhmäperhepäiväkoti
Lallin koulun täydentävä varhaiskasvatus

Päiväkodin johtaja Eevi Jokinen

0400 338 361

Huovinrinteen päiväkoti
Kepolan päiväkoti
Onnimannin päiväkoti
Kepolan koulun täydentävä varhaiskasvatus

Hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 732 8101