Sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat varataan sähköisesti eAsioinnin kautta 13.12.2021 alkaen. Hoitoaikojen varaaminen auttaa huoltajaa seuraamaan varattujen tuntien määrää ja todellista käytettyä hoitoaikaa. Varhaiskasvatuksen työntekijät näkevät omassa järjestelmässään huoltajien varaamat hoitoajat ja näin ollen tietävät, milloin kukin lapsi on paikalla. Tämä helpottaa toiminnan järjestämistä sekä henkilöstöresurssin ja ruokapalvelun suunnittelua.

Hoitoaikojen sähköisessä ilmoittamisessa sovittuja käytänteitä:
• Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitoajat mahdollisimman pitkäksi aikaa kerrallaan.
• Huomioi, että aina torstaisin kello 12:00 sulkeutuu tulevaa viikkoa seuraavan viikon hoitoajat (esim. viikolla 1 sulkeutuu viikko 3).
• Jos lapsi on esiopetuksen lisäksi myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa, ilmoitetaan kerralla koko läsnäoloaika (esim. 7:00-16:30).
• Huoltajat käyttävät hoitoaikojen ilmoittamisen lisäksi myös seuraavia merkintöjä:
* Sairas = jos lapsen sairauspäivä on ennalta tiedossa (esim. ennalta sovittu aika operaatioon toipumisaikoineen)
* Ennalta ilmoitettu poissaolo = muut poissaolot (esim. lomat, jotka eivät täytä ennalta ilmoitetun poissaolon määritelmää)

• Vuorohoidossa viikonloppuisin ilmoitetaan vain hoidontarve, ei poissaoloa.
• Mikäli lapsesi hoidon tarpeessa tapahtuu muutos (esim. sairastuminen), ole yhteydessä päivähoitoyksikköön.

Siirry tästä sähköiseen hoitoaikojen ilmoittamiseen
Ohje huoltajille: sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen


Yksityinen: Varhaiskasvatus, asiakaspalvelu

hallintopalvelusihteeri Sini Rekola
044 732 8101

044 732 8101