Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien uusi vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Vaalit toimitetaan em. päivänä klo 9.00-20.00 äänestysalueittain seuraavasti:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaÄänestyspaikan osoite:
SäkyläSäkylän kunnanvirastoRantatie 268
KöyliöKepolan kouluKarjalantie 1B

Digi- ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortti lähetetään viimeistään torstaina 25.3.2021. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään vaaliviranomaisille äänestettäessä. Äänestäjien on lisäksi todistettava henkilöllisyytensä äänestäessään.

Henkilöllisyys on mahdollista todistaa usealla eri tavalla, muun muassa voimassa olevalla poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla, ajokortilla, mobiiliajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla. Esitettävästä asiakirjasta tulisi näkyä äänioikeutetun täydellinen nimi, henkilötunnus ja valokuva. Äänestäjän henkilöllisyyden voi todeta myös ulkomaisesta voimassa olevasta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta, joka sisältää edellä mainitut tiedot.

Äänestyspaikan vaalivirkailija arvioi aina tapauskohtaisesti, mikä selvitys on riittävä. Esimerkiksi pahvinen ajokortti kelpaa henkilöllisyyden selvittämiseen sillä edellytyksellä, että vaalivirkailija tunnistaa äänestäjän pahvisen ajokortin kuvasta ja muutonkin pitää selvitystä riittävänä. Muutkin asiakirjat, esimerkiksi hiljattain vanhentunut passi, saattavat kelvata henkilöllisyyden selvittämiseen. Jos vaalivirkailija ei pysty tunnistamaan henkilöä asiakirjan kuvasta, se ei kelpaa selvitykseksi.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Keskusvaalilautakunnan laatima ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnanvirastossa kunnallisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tällä sivulla 1.4.2021 alkaen.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana. Kaikille avoimia ennakkoäänestyspaikkoja Säkylässä ovat:

Säkylän kunnanvirasto (Rantatie 268)
* Aukioloajat ovat arkipäivisin klo 9.00-18.00 ja viikonloppuna (la-su) klo 10.00-14.00.
Huovinrinteen varuskuntakerho (Huovintie 6, 27800 Säkylä)
* Aukioloajat pe 9.4. ja ma 12.4.2021 klo 9.00-18.00
Köyliön seurakuntatalo (Köyliöntie 4, 27710 Köyliö)
* Aukioloajat ke-pe 7.-9.4.2021 klo 15.00-19.00

Ennakkoäänestys laitoksissa: Säkylän terveyskeskuksen sairaalassa ja kunnan palvelukodeissa (Valkama, Poukama, Suvanto), hoivakoti Helmiinassa, hoivakoti Wilhelmiinassa, Säkylän varuskunnan terveysasemalla, palvelukoti Huurmannissa, hoivakoti Jussilassa, asumisyksikkö Kepolan-kodossa sekä Satakunnan vankilan Köyliön yksiköllä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti Säkylän kunnan keskusvaalilautakunnalle
* osoitteeseen Rantatie 268, 27800 Säkylä tai
* puhelimitse 02 83281 tai 044 732 8117 tai
* sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sakyla.fi
viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.00.

Ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita saa Säkylän kunnanviraston neuvonnasta sekä tämän linkin takaa.

Sivua päivitetty 8.3.2021