Koronaohjeistus

OHJEITA OPETUKSEEN EPIDEMIAN AIKANA
OKM, THL ja OPH -ohjeet

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 4.8.2020: Varhaiskasvatukseen, kouluille, oppilaitoksille ja korkeakouluille päivitetyt suositukset koronaviruksen ehkäisemiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n yleisohjeistus 1.8.2020: Vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttaminen 1.8.2020 alkaen

Kursseille osallistuminen
Riskiryhmiin kuuluvia pyydetään arvioimaan oma osallistumisensa kursseille epidemiavaaran aikana.

Kurssille ei pidä osallistua sairaana tai oireisena.

Jos opettaja on sairas tai oireinen, opetuskerta perutaan, opetuksen hoitaa sijainen tai opetus siirretään mahdollisuuksien mukaan etäopetukseksi.

Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että osallistujien nimet ja kokoontumiskertakohtaiset tiedot ovat päiväkirjassa ajantasaiset.

Opetustilat
Osallistujamäärä suhteutetaan kurssin opetustilan kokoon niin, että kurssilla voidaan pitää fyysinen turvaväli. Lähikontakteja vältetään tilajärjestelyillä.

Muiden kuin kurssin osallistujien ja opiston henkilöstön oleskelua opetustiloissa vältetään.

Opetustilaan saa mennä vasta, kun edellinen ryhmä on kokonaisuudessaan poistunut tilasta. Opetustilasta tulee poistua ripeästi, jotta seuraavat pääsevät aloittamaan aikataulun mukaisesti.

Liikuntakursseilla vältetään turhaa oleilua pukuhuoneessa. Saunatilat eivät ole käytettävissä.

Osallistujien hygieniakäytänteet
Kädet pestään aina opetustilaan tullessa. Kädet pestään vedellä ja saippualla kauttaaltaan ainakin 20 sekunnin ajan. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin tai pyyherulliin.

Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsidesinfiointiainetta. Kurssien osallistujilla on hyvä olla myös oma käsidesi käytettävissään.

Tervehtimiseen käytetään muita tapoja kuin kättely.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään aina aivastamisen ja yskimisen jälkeen kuten opetustilaan tullessakin.

Opetusvälineet ja laitteet
Kurssin osallistujia ohjeistetaan puhdistamaan yhteiskäytössä olevat välineet.

Yhteiskäytössä olevat laitteet ja välineet puhdistetaan ennen käyttöä käyttämällä kertakäyttöistä liinaa ja desinfiointiainetta. Välineet puhdistetaan myös käytön jälkeen desinfioivalla puhdistusaineella. Opettaja ohjeistaa osallistujat välineiden puhdistukseen (esim. tietokoneiden, pulpettien kansi ja reunat, tuolien ja istuinten reunat, liikuntavälineiden pyyhkiminen).

Jos voit käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä, käytä niitä toimiessasi yhteiskäyttölaitteilla. Mahdollisuuksien mukaan voit suojata yhteiskäyttölaitteen ohjaimet ja näppäimistön kertakäyttömuovilla, joka laitetaan jäteastiaan käytön jälkeen.

Osallistujat suositellaan käyttämään kurssilla omia välineitä, esim. kädentöissä sakset, liikunnassa jumppamatto.

Huomioitavaa kurssien suunnittelussa
Kurssin lähiopetuksen muokkaaminen etäopetukseksi kurssin luonne huomioiden.

Tilojen siivous
Siivouksessa noudatetaan siivouspalvelusta saatavaa ohjeistusta.

Käsihygieniasta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kurssille/tilaan tultaessa pestään kädet huolellisesti, opetustiloissa on myös käsidesiä käytettävissä.

Työvälineet ja pöydät pyyhitään kertakäyttöpyyhkeillä + desinfiointiaineella käytön jälkeen (välisiivous).