Työturvallisuus ja vakuutukset

Saat muun opettajamateriaalin yhteydessä paperisena versiona Säkylän sivistystoimen Kriisiohjeet (ei julkinen).

Työturvallisuuslakiin viitaten jokainen tuntiopettaja velvoitetaan perehtymään tarvitsemiinsa koneisiin, laitteisiin ja välineisiin. Opettajalla on velvollisuus kertoa ryhmälleen käyttämistään aineista ja tarvittavasta suojautumisesta ja työturvallisuudesta.

Opetusryhmien opettajien velvollisuus on hätätilanteissa esim. tulipalon sattuessa huolehtia siitä, että kaikki poistuvat eikä tiloihin jää ketään. Opettajan tulee tietää poistumistiet ja informoida niistä ryhmänsä opiskelijoita. Selvitä opetuspaikan poistumistiet ja alkusammutuskaluston sijainti. Muista, että vaaratilanteessa opettajan tulee ottaa välittömästi ryhmänsä johtajuus.

Palokellon soidessa:
* Ohjeista opiskelijat poistumaan ensisijaista poistumisreittiä kiinteistön pihalle.
* Ota mukaan kurssipäiväkirja ja kynä tai mobiililaitteesi.
* Sulje ovi ja tarkista, että kaikki opiskelijat ovat poistuneet myös luokkasi sisätiloista.
* Varmista kokoontumispaikalla/ kiinteistön pihalla, että kaikki ryhmäsi opiskelijat ovat läsnä.
* Jos poistuminen ei ole turvallista, sulje ovi ja avaa verhot.

Hätäkuulutus:
* Noudata saamiasi ohjeita. Jos käsketään suojautumaan sisälle:
* Sulje ovi ja sälekaihtimet.
* Älä avaa ovea kenellekään.
* Odota lisäohjeita.

Hätätilanne:
*Hälytä apua ja ilmoita: apulaisrehtori Päivi Åberg p. 044 517 1023.

(Säkylän kunnan kiinteistössä ilmenneestä viasta voi tehdä ilmoituksen apulaisrehtori Päivi Åbergille ja iltaisin ja viikonloppuisin kiireelliset, välittömiä toimenpiteitä tarvitsevat asiat Säkylän kunnan kiinteistönhoitajien päivystysnumeroon 0440 590182.)

Onnettomuus ja sairaskohtaus:
Ambulanssi, palokunta 112
Poliisi 112
Myrkytyskeskus 0800 147111, (09) 471977
Terveyskeskus xxxx
xxxx (päivystys 8-16)
Päivystysapu 116117 (tarjoaa terveysneuvontaa ja ohjausta oikeaan hoitopaikkaan päivystyksellisissä asioissa ympäri vuorokauden)

  1. Selvitä mitä on tapahtunut.
  2. Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet.
  3. Anna hätäensiapu: turvaa hengitys ja verenkierto, ehkäise shokki ja tyrehdytä verenvuoto.

Tulipalon sattuessa:
* Estä lisävahingon syntyminen. Pelasta vaarassa olevat. Varoita muita.
* Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
* Rajoita paloa. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi. Vie pois herkästi syttyvät materiaalit.
* Opasta palokunta paikalle.
* Suojaudu tarvittaessa.

Uhkaukset, huhut:
Kirjaa mahdollisimman tarkasti: Missä uhataan? Mitä uhataan?
Ilmoita apulaisrehtorille 044 517 1023. Älä levitä tietoa muualle.

Tiedotus:
Opiston apulaisrehtori ja hallintopalvelusihteeri huolehtivat tiedotuksesta.

Tietoturvallisuus:
Hellewi-tunnuksia ja muita opistoon liittyviä tunnuksia ja salasanoja tulee säilyttää huolella eikä niitä saa luovuttaa muille.

Opettajat/ koulutussopimuksen tehneet yrittäjät eivät saa pitää itsellään henkilörekistereitä opiston opiskelijoista lukuun ottamatta kuluvien kurssien tuntilistoja. Opiskelijoille ei voi markkinoida omia opistoon kuulumattomia kurssejaan.

Vakuutukset
Tuntiopettajat

Tuntiopettajat ovat työntekijöinä vakuutettuja työtapaturmien varalta. Tämä ei koske yrityksen kautta laskuttavia, vaan heidän pitää itse järjestää vakuutusturvansa.

Jos loukkaannut töissä tai työmatkalla, toimi seuraavasti:

Hakeudu mahdollisimman pian lähimpään lääkäriin tai hätätilanteessa soita 112. Työtapaturmasta sairaslomaa voi kirjoittaa vain lääkäri.

Ilmoita tapahtuneesta apulaisrehtorille tai opiston toimistoon.

Opiskelijat
Kurssin opiskelija huolehtii itse voimassaolevasta vapaa-ajanvakuutuksesta.