Toiminta-ajatus, arvot ja visiot

Säkylän kansalaisopiston perustehtävänä on tarjota laadukasta, monipuolista ja ajankohtaista vapaan sivistystyön koulutusta sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia kaikenikäisille.

Säkylän kansalaisopiston toimintaa ohjaavat arvot:
Asiakaslähtöinen
Tasa-arvoinen
Yhteisöllinen
Innovatiivinen

Säkylän kansalaisopisto toimii näkyvästi, aktiivisesti, vuorovaikutteisesti, avoimesti ja yhteistyössä, verkostoituen monien eri tahojen kanssa. Opisto parantaa jatkuvasti toimintansa laatua.

Säkylän kansalaisopistossa huomioidaan kaikenikäiset oppijat ja myös erityisryhmiin kuuluvat henkilöt kuten oppimisvaikeuksia kokevat, työttömät ja maahanmuuttajat.