Tiedottaminen ja markkinointi

Opiston opinto-ohjelma ja täsmätiedotus
Opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin säkyläläisiin kotitalouksiin elokuun alussa sekä joulukuussa. Opinto-ohjelma on saatavana myös Säkylän kirjastoista sekä sähköisesti Issuu-julkaisuna.

Kansalaisopisto tiedottaa kursseista ja luennoista tarpeen ja resurssien mukaan opiston nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram), paikallislehdessä ja Säkylän kunnan verkkosivuilla.

Markkinoi itse kurssiasi tai luentoasi
Opettajien toivotaan myös itse markkinoivan omia kurssejaan. Voit mainostaa kurssiasi Facebookissa ja muissa sosiaalisen median sovelluksissa.

Huomaa, että Hellewi-kurssihallintaohjelman opiskelijatietoja saa käyttää vain Säkylän kansalaisopiston omaan markkinointiin. Opettaja ei saa käyttää opiskelijatietoja omaan, opiston ulkopuolisen toimintansa markkinointiin. Käytäntö noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Hellewin tietosuojaseloste löytyy Säkylän kunnan sivulta kohdasta https://www.sakyla.fi/tietoa-kunnasta/tietosuoja/tietosuojaselosteet/