Sairauslomat ja muut muutokset

Sairauslomat
Sairastumisesta on ilmoitettava viipymättä opiston toimistoon tai apulaisrehtorille.

Toimistolla on käytössä ryhmätekstiviestipalvelu, jolla ilmoitetaan opiskelijoille peruutuksista ja muutoksista. Viesti tavoittaa kurssilaiset, jotka ovat antaneet matkapuhelinnumeronsa rekisteriimme. Mahdollisista korvaavista menettelyistä esim. lyhytkurssien kohdalla sovitaan erikseen.

Lääkärintodistus on toimitettava pyydettäessä ja aina yli kaksi päivää kestävistä sairauspoissaoloista. Sairasloma-ajan palkka maksetaan virkaehtosopimuksen ja työsopimuslain mukaisesti (kts. KVTES V luku 2 §, Työsopimuslaki 11 § Sairausajanpalkka, Lakiotteet). Laskuttavat huolehtivat itse sairausajan palkastaan.

Keskimäärin vähintään 14 tuntia viikossa opettavalle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan ja äitiysvapaan palkkaa KVTES:n V luvun 2 ja 7 §:n mukaan.

Muut muutokset opintoryhmien kokoontumisissa
Kokoontumiskertojen siirtoja ja peruutuksia on vältettävä. Väistämättömistä tuntien muutoksista, siirroista ja peruutuksista on ilmoitettava etukäteen mahdollisimman hyvissä ajoin apulaisrehtorille tai toimistoon. Näin tieto niistä voidaan mahdollisuuksien mukaan välittää ryhmän opiskelijoille sekä hoitaa mahdolliset peruutukset. Kaikista muutoksista on sovittava etukäteen apulaisrehtorin kanssa.