Palkanmaksu, matkakulut ja laskutus

Palkanmaksu
Toimita verokortti mahdollisimman pian työsuhteen alettua Säkylän kansalaisopistoon paperisena tai sähköpostin liitteenä (kansalaisopisto@sakyla.fi) tai muuten palkasta peritään 60% ennakkoveroa.

Tuntiopettajien palkka maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti jälkikäteen seuraavan kuukauden 15. päivänä tai edellisenä pankkipäivänä opettajan henkilötietolomakkeessa ilmoittamalle tilille. Palkka maksetaan toteutuneiden tuntimäärien mukaan. Muutoksista esim. sairastumisesta on ilmoitettava viivytyksettä opiston toimistoon tai apulaisrehtorille. Poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä myös päiväkirjaan.

Yhtä peruuntunutta kurssikertaa ei korvata opiskelijoille pitkillä kursseilla.

Viimeinen palkka maksetaan täytetyn ja allekirjoitetun päiväkirjan palauttamisen jälkeen. Päiväkirja tulee palauttaa toimistoon välittömästi (1 vk) kurssin päätyttyä.

Palkkalaskelma toimitetaan sähköisenä omaan verkkopankkiin. Palveluoperaattori on Maventa. Pyydettäessä palkkalaskelma toimitetaan paperisena henkilön kotiosoitteeseen. Palkkalaskelmassa näkyy edellisen vuoden kertyneen ja kuluvan vuoden ansiot sekä kaikki sosiaalimaksut eriteltynä kumulatiivisesti. Verkkopankista löytyy myös palkkatodistus.

Työntekijän eläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2020 (peritään samoin kuin ennakonperintä):
• 17 – 52 v: työntekijän eläkevakuutusmaksu 7,15 %
• yli 53 v: työntekijän eläkevakuutusmaksu 8,65 %
• 17 – 64 v: työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,25 %

Opiston palkkojen maksatuksen hoitaa palkkasihteeri Berit Mäkelä, puh. (02) 8328 311.

Matkakulut
Matkakorvaukset suoritetaan pääsääntöisesti yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan (määritelty OVTES:ssä). Mikäli tuntiopettajan edestakainen matka on yli 12 km, hän on oikeutettu matkakorvaukseen 12 km ylittävältä osalta halvimman vaihtoehdon mukaan.

Matkakorvausjärjestelyistä, kuten oman auton käyttö tavaroiden ja opetusvälineiden kuljetuksen vuoksi, sovitaan erikseen apulaisrehtorin kanssa. Korvaukseen oikeuttava matkan pituus merkitään työsopimukseen kokonaisuudessaan ilman omavastuuosuuden vähentämistä.

Opettaja täyttää matkalaskulomakkeen (kts. Lomakkeet), jolla ilmoitetaan työmatkat ja niistä aiheutuneet kustannukset.

Matkalaskulomake, johon on liitetty kuitit tai kuittikopiot, on toimitettava suoraan opiston toimistoon heti opetuksen päätyttyä.

Laskutus
Säkylän kunnan verkkolaskuohjeistus ohessa.

Jos toimittajalla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskua laskutusjärjestelmästään, laskun voi lähettää opiston toimistoon: Säkylän kansalaisopisto, Rantatie 268, 27800 Säkylä

Säkylän kunnan y-tunnus on 0139937-5.

Laskuttava opettaja vastaa itse musiikin esitys- ja kopiointiluvista (Teosto, Gramex).

Jos yrittäjällä ei ole Yel-todistusta tai yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, lasku maksetaan palkanlaskennan kautta ja siitä vähennetään eläkemaksut. Tällöin lasku tulee toimittaa suoraan opiston toimistoon. Jos yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, tulee verokortti toimittaa opiston toimistoon.