Opistosta

SÄKYLÄN KANSALAISOPISTO

 • aloitti toimintansa syksyllä 1968
 • on Säkylän kunnan alueella toimiva kansalaisopisto
 • on Säkylän kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma yleissivistävä vapaan sivistystyön oppilaitos
 • hallinnollisesti aikuisopisto kuuluu Säkylän kunnan sivistysosastoon
 • opetusta yhteensä 21 opetuspisteessä
 • henkilöstöä yhteensä noin 70
 • kurssilaisia vuosittain noin 2600
 • vuosittain järjestettäviä kursseja ja koulutustilaisuuksia noin 200: mm. musiikki, kielet, taiteet, käsityöt, teatteri, kulttuuri ja kirjallisuus, kotitalous, tietotekniikka, erityisopetus, terveys, liiketalous, luonto ja ympäristö, tanssi ja liikunta
 • kurssitarjonnassa on huomioitu monipuolisuus ja kaikki ikäryhmät
 • järjestämme toimintaamme liittyviä näyttelyitä, myös yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa
 • osallistumme myös toiminta-alueellamme järestettäviin moniin tapahtumiin
 • teemme yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa

Toiminta-ajatus ja keskeisimmät tehtävät

Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. (Laki 632/21.08.1998 vapaasta sivistystyöstä, § 2 ja 3.)

Säkylän kansalaisopiston tavoitteena on tarjota alueen asukkaille monipuolisia yleissivistäviä opinto- ja harrastusmahdollisuuksia, jotka elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan parantavat kuntalaisten elämän hallinnan mahdollisuuksia sekä yksilöllisellä että sosiaalisella tasolla ja edellytyksiä olla osallisena muuttuvan yhteiskunnan eri toimissa. Opetusta annetaan aikuisille, lapsille ja nuorille.

Järjestämme myös pieniä tutkintoja, joita ovat mm. hygieniaosaamisen perusteet testeineen, ensiapukoulutukset ja jossain määrin myös tilauskoulutusta (esim. tietotekniikka), joka räätälöidään asiakkaiden toivomusten mukaan.

Toimintafilosofiana on asiakaslähtöisyys ja koulutuspalvelujen korkea laatu
Koulutuspalvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja laadun arvioinnissa korostamme asiakaslähtöisyyttä. Opetustarjonnassa huomioimme monipuolisuuden, ajankohtaisuuden ja tavoitettavuuden vaatimukset. Kurssitarjontamme perustuu pääosin asukkaiden toiveisiin ja tarpeisiin. Opetuksen hinnan pyrimme pitämään kohtuullisena.

Palaute- ja arviointijärjestelmämme mahdollistaa koulutuksen joustavan kehittämisen myös työkauden aikana.

SÄKYLÄN KANSALAISOPISTO

OPPIA IKÄ KAIKKI – UUSIA OPPEJA JUURI SINULLE