Opintoryhmien koko

Opintoryhmien maksimiosallistujamäärä sovitaan apulaisrehtorin kanssa. Siihen vaikuttavat opetustilan koko, tarvittavien opetusvälineiden määrä sekä kurssin luonne.

Opintoryhmiin tarvittava opiskelijoiden minimi- ja maksimimäärä on merkitty kurssipäiväkirjaan ja opettajan työsopimukseen sekä kurssin tietoihin Hellewissä. Kurssien minimimäärä on Säkylän sivistyslautakunnan määrittelemä.

Kurssi tai luento peruuntuu, jos noin viikkoa ennen sen alkamista ilmoittautuneita on alle minimimäärä. Opiston toimistosta ilmoitetaan peruutuksesta tuntiopettajalle ja myös ilmoittautuneille opiskelijoille.

Jos opintoryhmän koko opiskelun alkaessa on minimimäärää pienempi tai ryhmän koko pienenee huomattavasti aloitustilanteesta, ota yhteyttä apulaisrehtoriin. Kurssin jatkamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Opettaja voi halutessaan antaa yhteystietonsa opiskelijoille, jotta he pystyvät ilmoittamaan mahdollisesta poissaolostaan suoraan opettajalle.