Kurssipäiväkirja

Kurssipäiväkirja on virallinen asiakirja, jonka tiedot vahvistat omalla allekirjoituksellasi. Se on myös perusteena sovitun palkan maksamiselle sovitusta työajasta.

Päiväkirjan oikea ja huolellinen täyttäminen on tärkeää, koska opiskelijoille annettavien todistusten sisältö ja läsnäolotiedot perustuvat siinä oleviin tietoihin. Päiväkirja on virallinen, arkistoitava asiakirja.

Täytä päiväkirja sähköisesti tai paperilla (erikseen sopien)
Pidä päiväkirja ajan tasalla. Listaan merkitään läsnäolevat opiskelijat ja opintokerran sisältö jokaisella opetuskerralla.

Tuntiopettaja ei ota ilmoittautumisia vastaan. Mikäli opiskelijan nimeä ei löydy tuntilistasta, opettajan tulee ohjata opiskelija ilmoittautumaan toimistoon. Opiskelijan tulee myös ilmoittaa toimistoon mahdollisesta kurssiosallistumisen perumisesta.

Opettajan poissaolo ja sijaisten käyttö esim. sairauden takia on aina merkittävä päiväkirjaan ja niistä on ilmoitettava etukäteen apulaisrehtorille.

Palauta paperinen päiväkirja toimistoon
Palauta paperinen päiväkirja allekirjoitettuna toimistoon välittömästi (1 vk) työkauden viimeisen opintokerran jälkeen.

Palauta myös keskeytyneen tai peruuntuneen kurssin päiväkirja.