Sähköiset hakemukset ja lomakkeet

eAsioinnista löytyvät sähköinen hakemus varhaiskasvatukseen ja sähköinen ilmoittautuminen esiopetukseen. Täytä lomake huolellisesti, sillä se auttaa lapsesi asian käsittelyä. Merkitse hakemukseen toimiva sähköpostiosoitteesi sähköisen päätöksen lähettämistä varten.

Hakemus varhaiskasvatukseen
Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden – pääsääntöisesti neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Jos hoidon tarve johtuu työttömän työnhakijan äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Lähetetty hakemus on voimassa vuoden lähettämispäivästä lukien. Huoltajat voivat esittää toiveita hoitomuodosta ja -paikasta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan koulua edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta ja sitä annetaan arkipäivisin 4 tunnin ajan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja noudattaen. Mikäli lapsesi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, tulee siitä tehdä erillinen varhaiskasvatushakemus. Tällöin maksu määräytyy hoidon tarpeen mukaan.

Säkylä on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Lisätietoja päiväkodin johtajilta sekä varhaiskasvatuspäällikkö Melina Saloselta.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen

050 4086234

Perhepäivähoito

Päiväkodin johtaja Annukka Anttila

0400 330 186

Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntie ja Pastorintie
Kankaanpään ryhmäperhepäiväkoti
Lallin koulun täydentävä varhaiskasvatus

Päiväkodin johtaja Eevi Jokinen

0400 338 361

Huovinrinteen päiväkoti
Kepolan päiväkoti
Onnimannin päiväkoti
Kepolan koulun täydentävä varhaiskasvatus

Hallintopalvelusihteeri Sini Rekola

044 732 8101