Hankkeet

OPISTOT FRAMIL -hanke

Aloitettu elokuussa 2016 yhteistyössä Rauman kansalaisopiston kanssa. Opetushallitus myönsi hankkeelle kansalaisopistojen laatu- ja kehittämisavustusta 15 000 €. Hanketta hallinnoi Rauman kansalaisopisto. Hankkeessa kehitetään Rauman kansalaisopiston ja Pyhäjärviseudun aikuisopiston viestintää ja markkinointia ottamalla käyttöön uusia sosiaalisen median viestintätapoja, parantamalla esittelymateriaaleja ja lisäämällä opistojen näkyvyyttä.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, joihin osallistuu opistojen tiedotuksesta vastaavat työntekijät ja osittain myös koko henkilökunnat. Hankkeen totetuttamisessa käytetäään viestinnän ammattilaisia kouluttajina ja valmentajina.

Hankkeessa päivitetään molempien opistojen viestintäsuunnitelma, jonka avulla saadaan tiedottamiseen suunnitelmallisuutta ja tehostetaan toimintaaa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on opistojen toiminnan tunnettuuden parantaminen alueen asukkaille ja kuntapäättäjille. Viestintäkanavien ajanmukaistaminen ja monipuolistaminen mahdollistaa uusien opiskelijoiden ja kohderyhmien tavoittamisen. Hankeaika 1.8.2016 – 31.12.2017. Hanke toteutetaan Opetushallitukselta saadulla Laatu- ja kehittämisavustuksella sekä opistojen omarahoituksella.

KALEIDOSKOOPISTA – KÄSIN

Kaleidoskoopista – käsin on maamme kansalais- ja työväenopistojen yhteistyönä toteutettava käsityönäyttely. Kaleidoskooppi muodostuu aikuisopiskelijoiden käsityönä tekemistä kolmioista, jotka kuvaavat monipuolisesti 100-vuotiasta Suomea. Olkoon materiaalisi huopa, kangas, lasi, puu tai vaikka metalli – etsi oma opistosi ja tule mukaan tekemään kolmio, joka kuvaa näkemystäsi 100-vuotiaasta Suomestamme. Mukana on jo opistoja Ylitorniosta pääkaupunkiseudulle ja Satakunnasta Savoon. Kolmioista kootaan Kaleidoskooppi-näyttelyitä, jotka ovat esillä eri puolilla Suomea vuonna 2017: 1.10.2016.

Idean kehittelijänä ja koordinoijana toimii Helsingin työväenopiston käsityötiimi. Muut opistot haastettiin mukaan Kanasalaisopistojen Liiton jäsenkirjeessä toukokuussa ja elokuussa 2016. Haasteen otti vastaan 19 opistoa, mukaan lukien Pyhäjärviseudun aikuisopisto, Suomessa pääkaupunkiseudulta Ylitornioon sekä Satakunnasta Savoon. Mukaan lähti myös Espanjassa toimiva suomalaisyhteisön Sofia-opisto. Vaihtonäyttelyiden myötä osallistuvien opistojen määrä kasvaa.

Hankkeen yhteys juhlavuoteen: Aikuisopiskelijoiden mahdollisuus osallistua omalla käsityöllään 100-vuotiaan Suomen juhlintaan. Suomalaisen käistyöperinteen ja modernin käsityöilmaisun esittely valtakunnallisesti. Elinikäisen oppimisen ja vapaan sivistystyön me-hengen ylläpitäminen.

YRITTÄJYYSENERGIAA!- TUTUSTUMINEN YRITTÄJYYTEEN -hanke

Hanke toteutettiin lukuvuoden 2015 – 2016 aikana.

ULOS MAAILMAHA VIÄ -käsityöhanke

Vuoden 2014 lopussa päättyneessä Opetushallituksen rahoittamassa ja Rauman kansalaisopiston hallinnoimassa hankkeessa toteutimme monipuolisesti sekä kansainvälistymiseen liittyviä että kansallista asiantuntijayhteistyötä, opimme ja opetimme uusia tekniikoita, tutustuimme sekä kohdemaamme Islannin että oman maamme monipuoliseen käsityötarjontaan, uusiin materiaaleihin, tekniikoihin, käsityöalan ammattilaisiin, käistyön harrastajiin ja maidemme kulttuuriin. Lupautumalla toimimaan hankkeemme yhteistyötahona Heimilisidnadarfélag Íslands -yhdistys (http://www.heimilisisidnatudur.is/index.php) osoitti todeksi sen, että islantilaiset pitävät tärkeänä olla kiinnostunut heille uusista asioista.

Pyhäjärviseudun aikuisopisto ammentaa ja jakaa vielä tulevaisuudessakin seitsemän muun mukana olleen satakuntalaisen kansalaisopiston tavoin hankkeessa saatuja kokemuksia ja oppeja toimialueensa käsityönharrastajille. Mukana olleet opettajat jatkavat myös yhteydenpitoa ja itsensä kehittämistä opettamalla toisilleen oppimaansa eri puolilla Satakuntaa järjestettävillä Hankejatkoilla.

Hankkeen matkoilla pääsimme tutustumaan islantilaiseen villatehtaaseen, johon järjestetyllä vierailullamme näimme villan matkan eri käsittelyvaiheineen kuidusta erilaisiksi käsityölangoiksi. Islannissa villalangoista neulotut villapaidat, liivit, pipot, huivit, lapaset ja kynsikkäät ovat vahvasti esillä ja niitä myös käytetään. Islantilaiset kunnioittavat perinteisiä kirjoneulemallejaan, mutta kehittävät niiden rinnalle jatkuvasti uusia – näin perinne elää ja myös kehittyy. Rikas ja hyvinvoiva käsityökulttuuri synnyttää innovatiivisia keksintöjä, jotka hyödyttävät kaikkia käsityöntekijöitä. Tästä hyvänä esimerkkinä saimme kokeilla käsityöläisten ergonomian parantamiseen tarkoitettuja tuotteita.

Valokuvia Satakunnan kansalaisopistojen edustajien tutustumis- ja verkostoitumismatkalta Islantiin lokakuussa 2013. Valokuviin pääset tutustumaan tämän linkin kautta.