Ajankohtaista liikuntatoimessa:

Oheisesta linkistä pääset Pyhäjärviseudun reitistöjen taustakyselyyn. Kysely toteutetaan yhteistyössä Outdoor Leader Pyhäjärviseutu – hankkeen kanssa. Vastauksia tullaan hyödyntämään alueen ulkoilureittien suunnittelussa ja kehittämisessä. Linkki kyselyyn