Löytöeläinten hoidon järjestäminen kilpailutetaan Etelä-Satakunnan alueella

26.3.2024

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto on 26.3.2024 julkaissut löytöeläinten hoitoa koskevan tarjouspyynnön. Tarjouspyyntö koskee Euran, Huittisten, Kokemäen, Rauman ja Säkylän alueilta kiinni otettujen löytöeläinten hoitoa. Etelä-Satakunta on tarjouspyynnössä jaettu kahteen osaan, ja tarjouksen voi jättää joko koko alueen osalta tai vain toisen alueen osalta. Tarkoituksena on, että uusi sopimus palvelun järjestämisestä tulee voimaan 1.1.2025.

Löytöeläinten tilapäisen hoidon järjestämistä koskevien sopimusten uusi kilpailuttaminen on tullut ajankohtaiseksi organisaatiomuutoksen myötä. Runsas vuosi sitten tapahtuneen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden yhdistymisen vuoksi Etelä-Satakunnan ympäristötoimistolla on neljä erillistä sopimusta löytöeläinten hoidosta kahden eri palveluntarjoajan kanssa. Sopimusten määrää on tarkoituksenmukaista vähentää ja sopimukset yhdenmukaistaa. Kokemäen aluetta koskeva sopimus on tehty määräaikaiseksi, ja sopimuksen voimassaolo päättyy vuoden 2024 lopussa.

Sopimusten uusimisen yhteydessä voidaan huomioida uuden, 1.1.2024 voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain edellyttämät seikat. Tarjouspyyntö löytyy Hilma-järjestelmästä osoitteesta hankintailmoitukset.fi. Tarjoukset jätetään Rauman kaupungin Cloudia Tarjouspalvelu -järjestelmään. Tarjouspyyntöä koskevat lisäkysymykset tehdään samassa järjestelmässä, jolloin kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat kaikkien tarjoajien nähtävissä.