Rauma, Eura, Eurajoki, Huittinen ja Säkylä perustavat Etelä-Satakunnan työllisyysalueen

30.10.2023

Rauman kaupunki, Euran kunta, Eurajoen kunta, Huittisten kaupunki ja Säkylän kunta perustavat yhteistoimintasopimuksella työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen, jonka nimi on Etelä-Satakunnan työllisyysalue. Työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025, kun julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille.

Rauman kaupunki toimii perustettavan työllisyysalueen vastuukuntana. Työvoimapalveluiden järjestämisestä vastaavaksi yhteiseksi toimielimeksi sekä Etelä-Satakunnan työllisyysalueen toimivaltaa käyttäväksi työvoimaviranomaiseksi perustetaan Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirto tuo kunnille merkittäviä uusia tehtäviä vuodesta 2025 alkaen. Samalla valtion nykyistä henkilöstöä siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. Etelä-Satakunnan työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä noin 57 henkilötyövuoden verran. Työllisyysalueen päätoimipaikkana tulee toimimaan nykyinen Satakunnan TE-toimiston toimipiste Rauman Aittakarinkadulla, minkä lisäksi toimipisteitä sijoitetaan jokaiseen työllisyysalueen kuntaan.

– Kyseessä on todella suuri uudistus, jota on valmisteltu erinomaisessa yhteistyössä jäsenkuntien välillä. Sujuvuuden ansiosta työ on jo hyvässä vauhdissa, Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Yhteistoimintasopimus ja työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelma on hyväksytty kaikissa alueen kunnissa ja se on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston käsiteltäväksi. Varmistus ja hyväksyntä perustettavasta alueesta odotetaan saapuvaksi marraskuun 2023 aikana ja viimeistään helmikuun 2024 loppuun mennessä.

Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää alueen ja kuntien elinvoimaa, työvoiman liikkuvuutta ja palveluiden tuottavuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen toimintaa ohjaavina pääperiaatteina toimivat asiakaslähtöisyys, vahvat lähipalvelut sekä tiivis yhteistyö- ja yhdyspintatoiminta.