Ulkoilu, virkistys ja kunnon koheneminen innostavat kulkemaan kävellen ja pyörällä

23.5.2023

Huhtikuun lopussa toteutetussa Rauman seudun kävelyn, pyöräilyn ja kestävien matkaketjujen edistämisohjelman asukaskyselyssä kysyttiin Säkylän alueella liikkuvien mielipiteitä ja kokemuksia kävely- ja pyöräilyolosuhteista. Aihe kiinnosti vastaajia, sillä kyselyyn vastasi 155 Säkylässä liikkuvaa vastaajaa, joista vajaa 80 % oli työikäisiä (25–64-vuotiaita). Myös karttavastauksia jätettiin runsaasti, Rauman seudulle yhteensä peräti 2630 vastausta.

Vastaajista reilu 40 % kertoo kulkevansa arkimatkojaan päivittäin tai lähes päivittäin kävellen ja pyörällä, autolla kulkevien määrä on 55 %. Ulkoilu, virkistys ja fyysisen kunnon kohentaminen ovat tärkeimpiä syitä sekä kävelyyn että pyöräilyyn.

Reittien talvikunnossapidon, turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen innostaisivat liikkumaan enemmän

Kyselyyn vastanneista kolme neljäsosaa kulkisi arjen matkojaan kävellen enemmän, mikäli reitit olisivat turvallisempia ja talvikunnossapito parempaa. Pyöräilijöiden kesken keskeisiksi tekijöiksi lisätä päivittäistä pyöräilyn määrää nousivat pyöräreittien sujuvuuden ja turvallisuuden lisääminen.

Säkyläläisten näkemykset kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämistarpeista ovat tärkeä lähtötieto loppuvuodesta valmistuvan seudullisen edistämisohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittelyyn. Ohjelman tavoitteena on tunnistaa jalankulun ja pyöräliikenteen tarpeita, parantaa niiden olosuhteita Rauman seudulla sekä tarjota tietoa aktiivisista liikkumismuodoista.