Varhaiskasvatukseen haku, yksivuotiseen esiopetukseen ilmoittautuminen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haku

7.2.2023

1. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Haku tapahtuu sähköisesti Säkylän kunnan varhaiskasvatuksen eAsioinnissa:
www.sakyla.fi/kasvatus-ja-opetus/easiointi/

2. ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Kaikkien syksyllä 2023 esiopetuksen aloittavien, vuonna 2017 syntyneiden lasten, jotka eivät ole mukana kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa, tulee ilmoittautua esiopetukseen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.sakyla.fi/kasvatus-ja-opetus/easiointi/.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa jo mukana olevien lasten, jotka haluavat vaihtaa esiopetuspaikkaa toiseksi esiopetusvuodeksi, tulee ilmoittautua eAsioinnin kautta uuteen esiopetuspaikkaan.

Kaikkiin esiopetuspaikkoihin voi ilmoittautua, mutta esiopetusta järjestetään niissä varhaiskasvatuksen yksiköissä, joihin ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Esiopetuksen toimintakausi on 10.8.2023-31.5.2024.

3. TÄYDENTÄVÄÄN VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siihen hakea sähköisesti esiopetuksen lisäksi osoitteessa www.sakyla.fi/kasvatus-ja-opetus/easiointi/.

Täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään niissä varhaiskasvatuksen yksiköissä, joissa järjestetään esiopetusta.

Hakemukset on tallennettava pe 24.2.2023 mennessä.

Tuloselvitykset toimitetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Alle kouluikäisten lasten huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Lisätietoja hakemisesta ja ilmoittautumisesta:

varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234

Perhepäivähoito
Lisätiedot: varhaiskasvatuspäällikkö Melina Salonen, puh. 050 408 6234

Huovinrinteen päiväkoti
* varhaiskasvatus ja esiopetus
Päiväkoti Onnimanni
* varhaiskasvatus ja esiopetus, erityisen tuen ryhmät
Kepolan päiväkoti
* varhaiskasvatus
Kepolan koulu
* esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Lisätiedot: päiväkodin johtaja Eevi Jokinen, puh. 040 033 8361

Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntie
* varhaiskasvatus ja esiopetus
Keskustan päiväkoti, Pastorintie
* varhaiskasvatus, myös vuorohoito
Kankaanpään ryhmäperhepäiväkoti
*varhaiskasvatus
Lallin koulu
* esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus
Lisätiedot: päiväkodin johtaja Annukka Anttila puh. 040 033 0186

Kepolan koulu
* esiopetus
Lisätiedot: rehtori Hanneli Mäkelä, puh. 044 771 4251

Lallin koulu
* esiopetus
Lisätiedot: rehtori Juha Jalava, puh. 044 438 6722