Rakennuslupa-asioissa käsittelykatkos

29.12.2022

Ohjelmistovaihdosten ja tietokantojen muutosten vuoksi tammikuussa 2023 rakennuslupahakemuksia ei pystytä käsittelemään tavanomaisen käsittelyajan puitteissa.

Varautukaa edellä mainittuun hakemuksien käsittelyaikojen suhteen. Pahoittelemme ohjelmistojen muutoksesta asiakkaille mahdollisesti koituvaa haittaa.

Rakennusvalvonta / Eura, Huittinen ja Säkylä