Koronaviruslääkehoidon käyttöaiheet laajenivat

27.10.2022

Ohessa linkki Satasairaalan sivuille ja siitä pääset tarkastelemaan kaikkia potilasryhmiä, joille lääke on tällä hetkellä kohdistettu:
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/riskiryhmien-varhainen-koronahoito

Muutoksia on tullut yli 60-vuotiaiden lääkitykseen niin, että yli 60-vuotiaat Downin syndroomaa sairastavat, kroonista vaikeaa keuhkosairautta sairastavat ja vaikeaa kroonista munuaissairautta sairastavat voivat saada lääkityksen rokotustaustastaan riippumatta. Lisäksi 60 vuotta täyttäneet kakkostyypin diabetesta sairastavat voivat saada lääkityksen, mikäli käyttävät diabeteksen hoitoon lääkitystä ja ovat saaneet alle 4 koronarokotetta.

Sairaanhoitopiirin ohjeissa todetaan lisäksi, että lääkitys voidaan aloittaa jo kotitestin perusteella, mutta terveydenhuollon testi tehdään varmistukseksi. Säkylässä terveydenhuollon testin tulos valmistuu 15 minuutissa, joten käytämme sitä. Jos kuulut riskiryhmiin ja sairastut tee kotitesti tai hakeudu terveyskeskukselle testiin. Lääke tulee aloittaa 5 päivän sisällä oireiden alkamisesta.