Uusi vuosittain perittävä perusmaksu elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonnan kohteille

28.4.2022

Elintarvike- ja terveydensuojelualojen toimijoille on tulossa vuoden 2022 alusta alkaen uusi, vuosittain perittävä valvonnan perusmaksu. Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveysvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Perusmaksusta määrätään elintarvike- ja terveydensuojelulaeissa. Maksu koskee suurta osaa ympäristöterveydenhuollon valvontakohteista ja sen suuruus Suomessa on kaikille valvottaville toimijoille 150 €.

Vuonna 2022 uusi valvonnan perusmaksu peritään kaikilta valvontakohteilta Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston alueella olevilta toimijoilta, jotka ovat olleet ympäristöterveyden kohdetietojärjestelmässä 1.1.2022 ja kuuluvat lainsäädännön mukaan maksun perimiseen piiriin. Perusmaksun lisäksi tarkastuksista peritään hyväksytyn taksan mukaiset tarkastusmaksut.

Elintarvikevalvonnassa perusmaksu peritään suurimmalta osalta elintarvikeyrityksistä kuten ravintoloilta, myymälöiltä, kahviloilta ja tuotantolaitoksilta. Perusmaksua ei kuitenkaan peritä alkutuotannon toimijoilta, kyläkaupoilta eikä yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kuten ruoka-aputoimijoilta.

Terveydensuojeluvalvonnassa perusmaksun piirin kuuluu mm. suurin osa majoitushuoneistoista, liikuntatiloista ja urheiluhalleista, koulut, päiväkodit, lastenkodit ja sosiaalialan yksiköt sekä talousveden toimittajat.

Valvonnan perusmaksun myötä on entistä tärkeämpää tehdä ilmoitukset toiminnan lopettamisesta tai keskeytymisestä ajallaan. Jos yrityksesi on edelleen kohderekisterissä, mutta toiminta on jo loppunut tai keskeytynyt, on asiasta syytä tehdä ilmoitus Etelä-Satakunnan ympäristötoimistoon. Ilmoituksen voi tehdä valtakunnallisella ympäristöterveydenhuollon sähköisellä ilmoituspalvelulla.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu:

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa–ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Mikäli sähköisen ilmoituspalvelun käyttö ei ole mahdollista, toiminnan lopettamisesta voi ilmoittaa myös sähköpostilla:

terveystarkastajat@sakyla.fi

Lisätietoja asiasta:

Elintarvikelaki 297/2021

Terveydensuojelulain muutos 1187/2021

Ruokavirasto: Valvonnan perusmaksu

Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto, Terveysvalvonta  terveystarkastajat@sakyla.fi