Säkyläläisten rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2022

15.2.2022

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosien 1939-1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Veteraanikuntoutus voi toteutua joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Avokuntoutus voi perustellusta syystä tapahtua myös veteraanin kotona.

Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorin vahvistamalla hakulomakkeella, joita saa lääkärinvastaanotoilta terveyskeskuksesta. Laitoskuntoutukseen hakijoiden on syytä merkitä hakulomakkeeseen toivomus kuntoutuslaitoksesta sekä mahdollinen toivomus kuntoutusjakson jakamisesta aviopuolison kanssa. Haettaessa jalkojenhoitoa tämä tulee erikseen hakulomakkeessa mainita.

Hakemukset tulee toimittaa ylilääkärille 31.3.2022 mennessä. Kuntoutukseen voi kuitenkin hakea myös pitkin vuotta

Säkylä 15.2.2022

Kirsi Markula

ylilääkäri

Säkylän sosiaali- ja terveystoimi