Covid-19 -suositukset Säkylässä 30.12.2021

30.12.2021

Satakuntaa koskevat ajantasaiset suositukset löytyvät osoitteesta: 

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset- suositukset

Tee kotipikatesti, jos epäilet koronatartuntaa! Katso erillinen ohje.

Maskisuositus

Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja.

  • Aina joukkoliikenteessä.
  • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset
  • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
  • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Kahden metrin turvaväli ja hyvä käsihygienia ehkäisee taudin leviämistä.

Etätyö 

Satakunnan ATTR suosittelee STM:n ohjauksen mukaisesti siirtymään laajamittaiseen etätyöhön silloin, kun se on työn luonne huomioiden mahdollista.

Lähityössä on tarpeen huomioida koronavirukselta suojautuminen ja edistää järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä ja maskin käytöstä työpaikalla.

Harrastustoiminta 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti harrastustoiminnan keskeytys jatkuu ajalla 1.-15.1.2022. Päätöksen ulkopuolella on lasten harrastustoiminta. Vuonna 2004 tai myöhemmin syntyneiden harrastustoimintaa voidaan jatkaa. Järjestäjiä muistutetaan kuitenkin terveysturvallisuuden huolehtimisesta. Lisäohjeet löytyvät Satasairaalan internet -sivuilta.

Aluehallintoviraston määräys koskee liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystilojen sulkemista. Näitä tiloja ei ole mahdollista ottaa käyttöön koronapassilla.

Säkylän kansalaisopiston aikuisten ryhmäopetus on keskeytetty 15.1.2022 saakka.

Yksityistilaisuudet 

Vuodenvaihteen juhlia suositellaan viettämään vain lähipiirin kesken ja yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi korkeintaan 10 henkilölle.

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Yksityisjuhlien turvallisuutta voi lisätä ottamalla käyttöön koronaviruksen osoittavat kotitestit. Pikatesti CE merkintä on merkki laadukkaasta testistä. Testejä voi ostaa apteekista, useista kaupoista ja verkkokaupoista.


Olennaista on, että mikäli on hengitystieoireita, juhliin tai kylään ei tule mennä, vaikka kotipikatesti olisi negatiivinen!

Koronapassi

Valtioneuvosto on hyväksynyt koronapassin käytön määräaikaisen rajoittamisen 30.12.2021-20.1.2022.

Yleisötilaisuudet

Aluehallintovirasto on 29.12.2021 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 15.1.2022 asti.