Säkylän kunnan ohjeet koronan torjumiseksi 2.6.2021

2.6.2021

Satakunnan alueellisen tartuntatautityöryhmän kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti perustasolla, lukuun ottamatta Euraa ja Raumaa.

Tärkeimmät epidemian leviämistä rajoittavat keinot ovat edelleen
• Hyvä käsihygienia
• Oikea yskimistekniikka
• Turvavälit 2 metriä
• Kontaktien vähentäminen
• Kasvomaskien käyttö, mikäli turvavälejä ei pystytä säilyttämään
• Lievästikin sairaana on hakeuduttava testiin, ja testitulosta odottaessa on pysyttävä kotona.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on poistanut yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksen 1.6.2021 alkaen.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä turvallisuusvelvoitteita.

Perustasolla myöskään yksityistilaisuuksiin ei ole enää henkilömäärärajaa, mutta tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen.

Sisätiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan. Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään. Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia.

Tarkemmat ohjeet ja ajantasaiset Säkylää ja Satakuntaa koskevat suositukset löytyvät osoitteesta:
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Me kaikki voimme vaikuttaa suosituksia noudattamalla siihen, että myönteinen kehitys jatkuu!