Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 26.4.2021

23.4.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 22.4.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen suosituksen mukaan huolehditaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit.

Esi- ja perusopetus
Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. –luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Maskisuositus koskee 29.1.2021 alkaen yläkoulujen oppilaiden lisäksi kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Maskisuositus koskee myös koulukuljetusoppilaita 6. luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Säkylän seudun lukio jatkaa lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka. Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita erikseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminta sisätiloissa pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa edelleen ainakin 16.5.2021 asti.

26.4.2021 alkaen aikuisten ryhmäharrastukset sallitaan ulkotiloissa, lähikontakteja välttäen.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten.

13-20 –vuotiaiden harrastustoiminta:
ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta voidaan toteuttaa seuraavin ehdoin:

Ryhmäharrastustoimintaa ulkotiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä ilman henkilömäärärajoitusta
• Ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä, noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet
• Sisätiloissa ryhmäkoko suositellaan rajattavan korkeintaan kymmeneen henkilöön, huomioiden etäisyydet ja kontaktien välttäminen
• Kaikki ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään keskeytettynä

Suositus on voimassa 9.5.2021 asti.

12-vuotiaiden tai nuorempien lasten harrastustoiminta voidaan toteuttaa seuraavin ehdoin:
• Lasten sisä- ja ulkotiloissa toteutettava ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään edelleen keskeytettynä
• Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona, lasten harrastustoiminta on kuitenkin sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.

Suositus on voimassa 9.5.2021 asti.

Rajoitukset eivät koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Nuorisotilat ovat avoinna ja niissä noudatetaan tarkkoja turvallisuusohjeita valtakunnallisen ja alueellisen linjauksen mukaisesti.

Kirjastopalvelut
Kirjasto on avoinna lainaustoimintaa varten. Kirjaston tiloissa oleskelu tai kokoontuminen ei ole sallittua.

Omatoimikirjastot ovat suljettuna 14.5.2021 saakka (LSAVI päätös 20.4.2021).

Kasvomaskisuositus koskee kirjaston henkilökuntaa ja asiakkaita.

Yleistä huomioitavaa
Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.