Varhaiskasvatukseen ja kaksivuotiseen esiopetukseen hakeminen

20.4.2021
  1. VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Hakemuslomakkeita saa päiväkodeista, kunnanviraston neuvonnasta sekä osoitteesta https://www.sakyla.fi/kasvatus-ja-opetus/sivistystoimen-lomakkeet/

  1. KAKSIVUOTISEEN ESIOPETUKSEEN HAKEMINEN

Kaikille kaksivuotiseen esiopetukseen valittujen lasten huoltajille lähetetään erikseen henkilökohtainen tiedote ja hakemuslomake.

Hakemukset palautetaan sivistystoimeen 30.4.2021 mennessä osoitteella Säkylän kunta, Varhaiskasvatus, Rantatie 268, 27800 Säkylä.

Tuloselvitykset toimitetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Huovinrinteen päiväkoti, puh. 040 033 8361
• varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esiopetus

Keskustan päiväkoti, puh. 040 033 0186
• Tuulimyllyntie: varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esiopetus
• Pastorintie: varhaiskasvatus, myös vuorohoito

Päiväkoti Onnimanni, puh. 050 408 623
• varhaiskasvatus ja kaksivuotinen esiopetus

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito, puh. 050 408 6234

Lapsille, jotka tarvitsevat erityistä tukea, järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta päiväkoti Onnimannissa.

Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Alle kouluikäisten lasten huoltajien tulee hakea varhaiskasvatuspaikkaa neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli hoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

19.4.2021
Sivistyslautakunta