Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Säkylässä

19.4.2021

Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa elokuussa 2021, Säkylästä kokeilussa on mukana kolme toimipistettä.

Suomessa aloitetaan elokuussa 2021 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu. Valtakunnallisesti kokeiluun pääsee osallistumaan yhteensä noin 10 000 viisivuotiasta, joista noin 5 000 aloittaa kokeilussa vuonna 2021 ja 5 000 vuonna 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut Säkylän kunnasta seuraavat toimipisteet kokeiluun:

  • Huovinrinteen päiväkoti
  • Keskustan päiväkoti, Tuulimyllyntien toimipiste
  • Onnimannin päiväkoti

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa kokeiluun Säkylästä valitut viisivuotiaat lapset. Kokeiluun on voitu valita vain vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka ovat parhaillaan varhaiskasvatuksessa em. toimipaikoissa tai varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevat lapset, jota asuvat em. toimipaikkojen alueella. Kaikkia Säkylässä vuonna 2016 syntyneitä ei kokeiluun ole valittu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotiseen esiopetuksen koeryhmään valittujen lasten perheitä informoidaan kokeiluun valikoitumisesta kirjeitse viikon 16 aikana.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa lisäämällä lasten osallistumista esiopetukseen osana varhaiskasvatusta. Kokeilussa kehitetään esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta eri näkökulmista, selvitetään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen jatkumoa, tutkitaan huoltajien palveluvalintoja sekä kerätään tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeiluryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Lapsen huoltaja siis huolehtii siitä, että lapsi joko osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai muuhun kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Tällaista muuta toimintaa ovat esimerkiksi osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan tai kotihoidossa jatkaminen.