Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 19.4.2021

16.4.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 15.4.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen suosituksen mukaan huolehditaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit.

Esi- ja perusopetus
Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. –luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Maskisuositus koskee 29.1.2021 alkaen yläkoulujen oppilaiden lisäksi kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Maskisuositus koskee myös koulukuljetusoppilaita 6. luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Säkylän seudun lukio jatkaa lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka. Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita erikseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 25.4.2021 saakka Säkylän kunnan omistamissa tiloissa. Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten.

13-20 -vuotiaat lapset ja nuoret:
Ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta voidaan aloittaa uudelleen 19.4.2021 alkaen kuitenkin niin, että:
• toimintaa järjestetään korkeintaan 6 hengen ryhmissä omalla joukkueella tai ryhmällä noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet, etäisyydet huomioiden ja kontakteja välttäen.
• lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja.
• ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta on edelleen keskeytetty.

Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa voimassa olevien ohjeiden mukaan kuitenkin niin, että
• ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoimintaa ei järjestetä
• harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

Harrastustoiminnan rajoitukset ovat voimassa 25.4.2021 asti.

Harrastustoiminnan rajoitukset eivät koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Nuorisotilat ovat avoinna ja niissä noudatetaan tarkkoja turvallisuusohjeita valtakunnallisen ja alueellisen linjauksen mukaisesti.

Kirjastopalvelut
Kirjasto on avoinna lainaustoimintaa varten. Kirjaston tiloissa oleskelu tai kokoontuminen ei ole sallittua.

Omatoimikirjastot ovat suljettuna 26.4.2021 saakka.

Kasvomaskisuositus koskee kirjaston henkilökuntaa ja asiakkaita.


Yleistä huomioitavaa
Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.