Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 12.4.2021

9.4.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 8.4.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen suosituksen mukaan huolehditaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit.

Esi- ja perusopetus
Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. –luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Maskisuositus koskee 29.1.2021 alkaen yläkoulujen oppilaiden lisäksi kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Maskisuositus koskee myös koulukuljetusoppilaita 6. luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Säkylän seudun lukio palaa lähiopetukseen 14.4.2021.

Maskisuositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka. Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita erikseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 25.4.2021 saakka Säkylän kunnan omistamissa tiloissa.

Yli 12-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 18.4.2021 saakka Säkylän kunnan tiloissa alueellisen linjauksen mukaisesti. Mikäli tilanne Satakunnassa ei huonone, lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään vapauttamaan asteittain 19.4.2021 alkaen. Maakunnan tilannetta ja suosituksia arvioidaan viikoittain.

Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa voimassa olevien ohjeiden mukaan. Suositellaan kuitenkin, että kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä. Suositus on voimassa 25.4.2021 asti.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suositus on voimassa 25.4.2021 saakka.

Nuorisotilat ovat avoinna ja niissä noudatetaan tarkkoja turvallisuusohjeita valtakunnallisen ja alueellisen linjauksen mukaisesti.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Kirjastopalvelut
Kirjasto on avoinna lainaustoimintaa varten. Kirjaston tiloissa oleskelu tai kokoontuminen ei ole sallittua.

Omatoimikirjastot ovat suljettuna 26.4.2021 saakka.

Kasvomaskisuositus koskee kirjaston henkilökuntaa ja asiakkaita.

Yleistä huomioitavaa
Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.