Toiminnan järjestäminen Säkylän sivistystoimessa 29.3.2021 alkaen

26.3.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 25.3.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Varhaiskasvatus- ja esiopetus
Varhaiskasvatuksessa suosituksen mukaan huolehditaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on käytössään kasvomaskit.

Esi- ja perusopetus
Perusopetuksen alakoulut 1.- 6. -luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Säkylän yhteiskoulu eli 7.-9. -luokat palaavat lähiopetukseen 29.3.2021 alkaen.

Maskin käyttö koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun ja kuudennen luokan oppilaita sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhdysluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Koulukuljetuksissa maskisuositus koskee kaikkia oppilaita luokka-asteesta riippumatta.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen. Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Säkylän seudun lukio jatkaa etäopetuksessa 5.4.2021 saakka. Lukio palaa 6.4.2021 osittaiseen lähiopetukseen, joka toteutetaan ns. hybridimallina. Käytännön järjestelyistä lukio tiedottaa opiskelijoita erikseen.

14.4.2021 alkaen Säkylän seudun lukio palaa lähiopetukseen.
Lähiopetukseen palaaminen edellyttää sitä, että Satakunnan epidemiologinen tilanne ei huonone lähiviikkojen aikana.

Maskin käyttö koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Kansalaisopisto
Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka. Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita erikseen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 18.4.2021 saakka Säkylän kunnan omistamissa tiloissa.

Yli 12 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytystä jatketaan 11.4. 2021 saakka Säkylän kunnan tiloissa alueellisen linjauksen mukaisesti.

Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa voimassa olevien ohjeiden mukaan.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suositus on voimassa 18.4.2021 saakka.

Nuorisotilat ovat avoinna ja niissä noudatetaan tarkkoja turvallisuusohjeita valtakunnallisen ja alueellisen linjauksen mukaisesti.

Kirjastopalvelut
Kirjasto on avoinna lainaustoimintaa varten. Kirjaston tiloissa oleskelu tai kokoontuminen ei ole sallittua.

Omatoimikirjastot ovat suljettuna 26.4.2021 saakka.

Kasvomaskisuositus koskee kirjaston henkilökuntaa ja asiakkaita.

Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.