Toiminnan järjestäminen Säkylän sivistystoimessa 1.3.2021 alkaen

26.2.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on päivittänyt alueellisia suosituksia koronavirusepidemian torjumiseksi 25.2.2021. Säkylän kunnan sivistystoimessa noudatetaan annettuja suosituksia. Suositukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Varhaiskasvatus- ja esiopetus                       

Varhaiskasvatuksessa suosituksen mukaan huolehditaan, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. Maskisuositus koskee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Kasvomaskin voi varhaiskasvatuksessa korvata visiirillä.

Esi- ja perusopetus

Perusopetuksen alakoulut 1.- 6. -luokat jatkavat lähiopetuksessa.

Säkylän yhteiskoulu eli 7.-9. -luokat siirtyvät etäopetukseen ajalle 3.3.- 28.3.2021. Yhteiskoulu tiedottaa oppilaita yksityiskohtaisemmin etäopetukseen siirtymisen järjestelyistä.

Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun ja kuudennen luokan oppilaita sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhdysluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Koulukuljetuksissa maskisuositus koskee kaikkia oppilaita luokka-asteesta riippumatta. Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen. Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio

Säkylän seudun lukio siirtyy etäopetukseen ajalle 3.3.-28.3.2021. Lukio tiedottaa opiskelijoita yksityiskohtaisemmin etäopetukseen siirtymisen järjestelyistä. 

Maskisuositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Kansalaisopisto

Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka.  Etäopetuksena järjestettävistä kursseista kansalaisopisto tiedottaa opiskelijoita myöhemmin.

Liikunta- ja nuorisopalvelut

Aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty ajalle 1.3.-28.3.2021 Säkylän kunnan omistamissa tiloissa.

Lasten ja nuorten eli 13 -20 -vuotiaiden harrastustoiminta Säkylän kunnan tiloissa on keskeytetty ajalle 1.3. – 28.3.2021 valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suositus on voimassa 28.3.2021 saakka.

Nuorisotilat ovat auki normaalisti. Aluehallintovirasto antaa tarkemmat ohjeet nuorisotilojen aukiolosta myöhemmin.

Kirjastopalvelut                     

Kirjasto on avoinnalainaustoimintaa varten. Kirjaston tiloissa oleskelu tai kokoontuminen ei ole sallittua.

Kasvomaskisuositus koskee kirjaston henkilökuntaa ja asiakkaita.


Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.