Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 19.2.2021

19.2.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on 18.2.2021 todennut Satakunnan olevan koronaviruspandemian leviämisvaiheessa. Satakuntaan on 26.11.2020 annettu vahva kasvomaskisuositus kaikissa julkisissa sisätiloissa 30.11.2020 alkaen. Suositusta on tarkennettu 28.1.2021.

Varhaiskasvatus
Maskisuositus koskee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Kasvomaskin voi varhaiskasvatuksessa korvata visiirillä.

Esi- ja perusopetus
Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Maskisuositus koskee 29.1.2021 alkaen yläkoulujen oppilaiden lisäksi kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Maskisuositus koskee myös koulukuljetusoppilaita 6. luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Suositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty aikuisten ryhmäopetuksen osalta opiston kevätkauden loppuun saakka.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty Säkylän kunnan omistamissa tiloissa. Kunnan omistamat kuntosalit on suljettu toistaiseksi. Alle 20-vuotiaiden osalta suositellaan sisäliikunnan korvaamista ulkoliikunnalla mikäli mahdollista.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoista liikkumista varten. Suositus on voimassa 21.3.2021 saakka.

Nuorisotilat ovat auki normaalisti.

Kirjastopalvelut
Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, mukaan lukien kirjastot.

Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.