Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 29.1.2021

29.1.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on todennut Satakunnan olevan koronaviruspandemian kiihtymisvaiheessa. Satakuntaan on 26.11.2020 annettu vahva kasvomaskisuositus kaikissa julkisissa sisätiloissa 30.11.2020 alkaen. Suositusta on tarkennettu 28.1.2021.

Varhaiskasvatus
Maskisuositus koskee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Kasvomaskin voi varhaiskasvatuksessa korvata visiirillä.

Esi- ja perusopetus
Maskisuositus koskee esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Maskisuositus koskee 29.1.2021 alkaen yläkoulujen oppilaiden lisäksi kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Maskisuositus koskee myös koulukuljetusoppilaita 6. luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

Oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Lukio
Suositus koskee toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston toiminta on edelleen keskeytettynä aikuisten ryhmäopetuksen osalta 28.2.2021 saakka.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty Säkylän kunnan omistamissa tiloissa. Alle 20-vuotiaiden osalta suositellaan sisäliikunnan korvaamista ulkoliikunnalla mikäli mahdollista.

Nuorisotilat ovat auki normaalisti.

Kirjastopalvelut
Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, mukaan lukien kirjastot.

Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet kasvomaski- ja hygieniasuosituksista sekä turvaväleistä.