Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 31.1.2021 saakka

8.1.2021

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on todennut Satakunnan olevan koronaviruspandemian kiihtymisvaiheessa. Työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakunnassa THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen mukaisesti.

Varhaiskasvatus
Maskisuositus on laajennettu koskemaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Kasvomaskin voi varhaiskasvatuksessa korvata visiirillä.

Esi- ja perusopetus
Maskisuositus on laajennettu koskemaan esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Yhteiskoulun oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Yhteiskoulun oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Maskisuositus ei koske alakoulujen oppilaita, mukaan lukien kuljetusoppilaat.

Lukio
Maskisuositus on laajennettu koskemaan toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston aikuisten ryhmäopetus on keskeytetty 31.1.2021 saakka. Alle 20-vuotiaiden opetusta voidaan järjestää alueelliset suositukset huomioon ottaen. Kansalaisopiston ryhmäopetusta jatketaan, kun epidemiatilanne sen mahdollistaa.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten liikuntaharrastustoiminta on keskeytetty Säkylän kunnan omistamissa tiloissa. Alle 20-vuotiaiden osalta suositellaan sisäliikunnan korvaamista ulkoliikunnalla, mikäli se on mahdollista.

Nuorisotilat ovat auki normaalisti.

Kirjastopalvelut
Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, mukaan lukien kirjastot.

Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Ajantasaiset Satakuntaa koskevat suositukset löytyvät osoitteesta:

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset