Toimintaohjeet Säkylän sivistystoimessa 1.12.2020

1.12.2020

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on todennut Satakunnan olevan koronaviruspandemian kiihtymisvaiheessa. Satakuntaan on 26.11.2020 annettu vahva kasvomaskisuositus kaikissa julkisissa sisätiloissa 30.11.2020 alkaen. Tilanteen kiihtymisen vuoksi ATTR kokoontui lauantai-iltana 28.11.2020 käsittelemään Sosiaali- ja terveysministeriön antamia toimintaohjeita ja alueellista tilannetta.

Varhaiskasvatus
Maskisuositus on laajennettu koskemaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Kasvomaskin voi varhaiskasvatuksessa korvata visiirillä.

Esi- ja perusopetus
Maskisuositus on laajennettu koskemaan esi- ja perusopetuksen henkilökuntaa sekä yhteiskoulun oppilaita. Yhteiskoulun oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Kuljetusoppilaille jaetaan maskit kuljetusta varten erikseen.

Yhteiskoulun oppilailla on mahdollisuus käyttää kertakäyttömaskien sijaan omia kankaisia kasvomaskeja.

Maskisuositus ei koske alakoulujen oppilaita, mukaan lukien kuljetusoppilaat.

Lukio
Suositus on laajennettu koskemaan toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita. Lukion oppilaat saavat kasvomaskit koulusta erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Vapaa sivistystyö
Säkylän kansalaisopiston toiminta on keskeytetty muiden paitsi lasten ja nuorten (alle 15-vuotiaat) osalta 30.11.2020 alkaen.

Liikunta- ja nuorisopalvelut
Aikuisten harrastustoiminta on keskeytetty Säkylän kunnan omistamissa tiloissa. Alle 15-vuotiaiden osalta suositellaan sisäliikunnan korvaamista ulkoliikunnalla mikäli mahdollista.

Nuorisotilat ovat auki normaalisti.

Kirjastopalvelut
Kasvomaskin käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, mukaan lukien kirjastot.

Kaikessa edellä mainitussa toiminnassa tulee huomioida Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.