Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen kehittäminen -kyselyt 2020

7.9.2020

Säkylän kunnan sivistystoimessa toteutettiin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten huoltajille sähköinen Webropol-kysely ajalla 11.2.-3.3.2020.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mielipide, millaista on hyvä varhaiskasvatus ja millainen on hyvä koulu sekä miten nämä ominaisuudet ovat toteutuneet nykyisin Säkylässä. Varhaiskasvatuksen kyselyyn vastasi 60 huoltajaa, perusopetuksen kyselyyn 237 huoltajaa. Ohessa yhteenveto kyselyjen vastauksista:

Varhaiskasvatuksen palvelujen kehittäminen, kysely huoltajille – yhteenveto
Perusopetuksen palvelujen kehittäminen, kysely huoltajille – yhteenveto