Ohjeet Säkylän perusopetuksessa 13.8.2020 lukien

12.8.2020

  1. Kouluun ei saa tulla sairaana

• Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
• Mikäli oppilaan lähipiirissä on koronaepäily eikä testitulos ole selvillä, suositellaan tuloksen valmistumiseen saakka koulusta poissa olemista.

  1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

• Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.
• Oppilaat ja henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
• Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
• Hygieniasääntöjen noudattamista valvotaan ja niiden rikkomiseen suhtaudutaan vakavasti.

  1. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat ja poissaolokäytänteet

• Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito-tasapainossa.
• Poissaoloihin liittyvät normaalit käytänteet. Oma opettaja voi myöntää 1-3 päivän poissaolon ja tätä pidemmän poissaolon voi myöntää koulun rehtori. Huoltajan tulee anoa lupaa poissaoloon ennalta kouluissa käytössä olevalla lomakkeella ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus, oppilaan tai samassa taloudessa asuvan henkilön kuuluminen riskiryhmään.

  1. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.

• Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Retkiä lähiluontoon voidaan oman luokan kanssa toteuttaa.
• Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Huoltajien tulee sopia tapaamisista henkilökunnan kanssa etukäteen. Mahdollisuuksien mukaan ne hoidetaan etäyhteyksin.
• Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että koulun kaikkia tiloja hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Osa oppitunneista voidaan pitää ulkona. Koulupäivien sisällä saattaa olla jonkin verran muutoksia työjärjestyksiin.
• Kouluissa opetusryhmät pidetään erillään koulupäivän ajan. Yläkoulussa oppilaiden tarpeetonta liikkumista koulun tiloissa vältätetään.
• Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa osittain luokkatiloissa tai ruokalassa porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

  1. Koulukuljetukset

• Koulukuljetukset järjestetään normaalin käytännön mukaan. Suurin osa koulukuljetuksista on kunnan ostamaa kuljetusta, joissa ei ulkopuolisia matkustajia ole. Käsidesiä on saatavilla autoissa.
• Oppilaat, jotka eivät ole koulukuljetuksissa, voivat tulla kouluun aikaisintaan 10 minuuttia ennen koulun alkamista.

  1. Iltapäivätoiminta

• Iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan 1-2 –luokan oppilaille sekä erityisoppilaille.

  1. Ohjeistus ulkomailla matkustaneille

Jos saavut Suomeen maasta, josta ei ole maahantulon rajoituksia, sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin (Katso kohta: Maat, joista voi matkustaa Suomeen ja joihin Suomesta voi matkustaa).

Jos saavut Suomeen maasta, joiden kohdalla matkustusrajoitukset jatkuvat, sinun suositellaan olevan 14 vuorokauden ajan Suomeen saapumisen jälkeen omaehtoisessa karanteenissa.

Huomioi että omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatkasi Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske (Katso kohta: Rajavalvonta ja matkustusrajoitukset ovat voimassa muiden maiden kohdalla).

Perusopetuksessa olevan oppilaan tulisi suosituksen mukaan jäädä kotiin 14 vuorokauden ajaksi. Koulun kanssa tulee tällöin sopia opetusjärjestelyistä poissaolon aikana.

Ajankohtaiset tiedot osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia#ohjeita

Säkylän perusopetuksen koulujen rehtorien yhteystiedot:

Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta puh. 044 517 1022
Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri puh. 044 732 8140
Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava puh. 044 438 6722
Yhteiskoulu, rehtori Teemu Maunula puh. 044 457 5270