Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestelyt 14.5.2020 alkaen

8.5.2020

1. Varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.

2. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Kevätjuhlaa ei tänä keväänä järjestetä.
 • Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kukin yksikkö määrittelee omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.
 • Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.
 • Varhaiskasvatuksessa henkilöstö toimii pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa.
 • Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
 • Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä.

3. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen kotiinlähtöä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
 • Aivastamisen tai yskimisen oikeaa tapaa harjoitellaan päivähoidossa aktiivisesti.
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan
  aina käyttäjien välillä.
 • Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua siltä ajalta, jonka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta, mikäli poissaolosta on sovitusti ilmoitettu päivähoitoon ennalta. Poikkeuksellinen maksuhyvitys on voimassa toukokuun 2020 ajan.

Varhaiskasvatusta koskevissa asioissa huoltajia kehotetaan ensisijaisesti ottamaan yhteyttä päiväkodin johtajaan:
Huovinrinteen päiväkoti, päiväkodin johtaja Teija Aro puh. 040 0338 361
Keskustan päiväkoti, päiväkodin johtaja Annukka Anttila puh. 040 0330 186
Onnimannin päiväkoti, päiväkodin johtaja Eija Peltonen puh. 050 4086 234