Tiedote hallituksen linjaamien rajoittamistoimenpiteiden keventämisen vaikutuksesta Säkylän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan 8.5.2020

8.5.2020

Suomen hallitus on 4.5.2020 antamassaan linjauksessa suositellut aiempien tiukkojen linjausten keventämistä tietyiltä osin. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan ja infektiolääkäreiden kanssa asiasta on keskusteltu 30.4. etukäteen ja suosituksena on myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rajoitusten keventäminen hallitusti ja vaiheittain.

Säkylässä asiaa tulkitaan siten, että 14.5. lähtien aiemmin annettu rajoitus

  • neuvola- ja kouluterveydenhuollon tarkastuksista poistuu ja em. palveluihin voi varata aikaa tavalliseen tapaan
  • suun terveydenhuollosta kevenee siltä osin, että alle 40-vuotiaiden suun terveydenhuolto alkaa toimia entiseen tapaan ja asteittain tästä edetään ikärajaa nostaen
  • avoterveydenhuollon palveluista poistuu ja kaikki kiireetön toiminta palautuu ei-riskiryhmiin kuuluville (mm. kaikki fysioterapia- ja laboratoriokäynnit).

Ryhmätoiminnan käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Riskiryhmäläisiä vakavan koronavirustaudin suhteen ovat:

yli 70-vuotiaat henkilöt ja
henkilöt, joiden perussairaus merkittävästi huonontavat keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä, esimerkiksi:
* Vaikea-asteinen sydänsairaus, huonossa hoitotasapainossa oleva keuhkosairaus, diabetes, johon liittyy elinvaurioita, krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta, vastustuskykyä heikentävä tauti kuten aktiivisessa solunsalpaajahoidossa oleva syöpätauti tai vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys (esimerkiksi suuriannoksinen kortisonihoito).

Lisäksi sairaalloinen ylipaino (BMI yli 40) ja päivittäinen tupakointi (myös sähkötupakointi) lisää vakavan koronavirussairauden riskiä.

Riskiryhmäläistenkin kanssa yhteisymmärryksessä voidaan kiireettömiä vastaanottokäyntejä järjestää 14.5.2020 alkaen.

Kaikissa vaivoissa pyydetään ottamaan yhteyttä suun terveydenhuollon puolella numeroon 02-8329245 ja lääkärin vastaanoton puolella joko oman yhteyshenkilön numeroon tai sellaisen puuttuessa ajanvarausnumeroon p. 02-8329255. Vastaanottokäynneille kutsutaan edelleen tarpeen mukaan, joskin hoitaja ja/tai lääkäri pyrkii auttamaan asiaa mahdollisuuksien mukaan jo puhelinkontaktissa.

Rajoitukset vierailuihin vuodeosastolla ja palvelukodeissa ovat edelleen voimassa.