Ohjeet lähiopetukseen siirtymisestä Säkylän perusopetuksessa 14.5.2020 lukien

6.5.2020

1. Kouluun ei saa tulla sairaana
– Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

2. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
– Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.
– Oppilaat ja henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
– Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
– Hygieniasääntöjen noudattamista valvotaan ja niiden rikkomiseen suhtaudutaan vakavasti.

3. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat ja poissaolokäytänteet
– Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito-tasapainossa.
– Poissaoloihin liittyvät normaalit käytänteet. Oma opettaja voi myöntää 1-3 päivän poissaolon ja tätä pidemmän poissaolon voi myöntää koulun rehtori. Huoltajan tulee anoa lupaa poissaoloon ennalta kouluissa käytössä olevalla lomakkeella ja ilmoittaa sairauspoissaoloista koululle viipymättä. Anottavaan poissaoloon tulee olla hyväksyttävä syy, kuten sairaus, oppilaan tai samassa taloudessa asuvan henkilön kuuluminen riskiryhmään.

4. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää.
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.
– Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Suunniteltuja luokkaretkiä ei pääsääntöisesti toteuteta. Retkiä lähiluontoon voidaan oman luokan kanssa toteuttaa.
– Muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Ylimääräisiä ihmisiä ei kouluille voi tulla. Huoltajien tulee sopia tapaamisista henkilökunnan kanssa etukäteen. Mahdollisuuksien mukaan ne hoidetaan etäyhteyksin.
– Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaat sijoitetaan väljemmin. Koulun kaikkia tiloja hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Osa oppitunneista voidaan pitää ulkona. Koulupäivien sisällä saattaa olla jonkin verran muutoksia työjärjestyksiin.
– Kouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa aineenopetuksessa opettaja siirtyy oppilaiden luokkaan eivätkä oppilaat liiku luokasta toiseen tarpeettomasti.
– Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa luokkatiloissa tai ruokalassa porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

5. Lähiopetukseen siirtyminen 14.5.2020
– Ennen lähiopetuksen alkamista luokanopettajat tai luokanvalvojat käyvät lähiopetukseen liittyvät aikataulut ja toimintatavat läpi oppilaiden kanssa.
– Koulussa opettajat keskustelevat poikkeustilanteen aiheuttamista tuntemuksista oppilaiden kanssa.
– Kouluissa selvitetään osaamiseen, oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon liittyvät tarpeet, joiden perusteella suunnitellaan seuraavaa lukuvuotta.
– Koulukuljetukset järjestetään samoin kuin ennen poikkeustilaa. Ylimääräisten kuljetusten järjestäminen ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Kuitenkin lisäväljyyttä kuljetuksiin pyritään saamaan mahdollisuuksien mukaan korvaamalla kalustoa isommilla ja järjestämällä joillekin reiteille lisäkuljetusta, mikäli liikennöitsijöillä on siihen mahdollisuus.
– Etenkin isompien oppilaiden toivotaan kulkevan kouluun esimerkiksi polkupyörillä, mikäli se vain on mahdollista. Menettely myös mahdollistaa lisäväljyyden saamisen kuljetuksiin.
– Oppilaat, jotka eivät ole koulukuljetuksissa, voivat tulla kouluun aikaisintaan 10 minuuttia ennen koulun alkamista.
– Iltapäivätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan 1-2 –luokan oppilaille sekä erityisoppilaille. Iltapäivätoiminnan tarpeesta tulee ilmoittaa 11.5. mennessä kunkin iltapäivätoimintaa järjestävän koulun ohjeiden mukaan.

6. Lukuvuosi päättyy lauantaina 30.5.2020
– Oppilaille jaetaan päätöspäivänä lukuvuositodistukset. Myös stipendit, hymypatsaat ja muut vastaavat jaetaan päätöspäivänä.
– Varsinaisia päättöjuhlia ei pidetä, vaan oppilaat kokoontuvat luokittain.

Säkylän perusopetuksen koulujen rehtorien yhteystiedot:
Huovinrinteen koulu, rehtori Minna Mäntyranta puh. 044 517 1022
Isosäkylän koulu, rehtori Merja Ääri puh. 044 732 8140
Kepolan koulu, rehtori Hanneli Mäkelä puh. 044 771 4251
Lallin koulu, rehtori Juha Jalava puh. 044 438 6722
Yhteiskoulu, vs. rehtori Päivikki Kiuru puh. 044 732 8227